Quy định về khái niệm chứng khoán năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về khái niệm chứng khoán

Quy định về khái niệm chứng khoán

Chứng khoán, có thể được hiểu là các tài liệu có giá trị khác nhau được phát hành bởi các tổ chức theo quy định của pháp luật, đóng vai trò là bằng chứng hữu hình về quyền sở hữu và đại diện cho giá trị tài chính.

Chúng được coi là hàng hóa trừu tượng, có thể thương lượng và có thể thay thế. Chứng khoán xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu, thiết lập quyền sở hữu tài sản hoặc cổ phần vốn của công ty hoặc tổ chức đã phát hành nó.

Theo Khoản 1 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:

a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;

c) Chứng khoán phái sinh;

d) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.”

Quy định về khái niệm chứng khoán

1. Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ

Cổ phiếu, như một loại chứng khoán, hoạt động như một phương tiện để xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, cấp cho họ quyền sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Trái phiếu, cũng được phân loại là chứng khoán, đóng vai trò là minh chứng cho các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, cho phép họ yêu cầu một phần nợ của tổ chức phát hành.

Chứng chỉ quỹ, thuộc loại chứng khoán, cung cấp bằng chứng tài liệu về quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp trong quỹ đầu tư chứng khoán.

Quy định về khái niệm chứng khoán

2. Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký

Chứng quyền, một biến thể khác của chứng khoán, được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi. Các chứng quyền này cấp cho chủ sở hữu quyền mua cổ phiếu phổ thông cụ thể với giá xác định trước trong một khoảng thời gian xác định.

Chứng quyền bảo đảm, được xác định là một loại chứng khoán cụ thể, được phát hành bởi một công ty chứng khoán và được hỗ trợ bởi một tài sản được bảo đảm.

Loại chứng quyền này cho phép chủ sở hữu thực hiện quyền mua (chứng quyền mua) hoặc bán (chứng quyền để bán) chứng khoán cơ bản với nhà phát hành chứng quyền được bảo đảm. Giá định trước được thỏa thuận và việc thực hiện có thể diễn ra tại một điểm cố định hoặc trước một thời gian xác định.

Ngoài ra, chủ sở hữu có thể nhận được chênh lệch giữa giá thực hiện và giá của chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Quyền mua cổ phiếu, được phân loại là chứng khoán, được phát hành bởi một công ty cổ phần với mục đích trao cho các cổ đông hiện tại cơ hội mua cổ phiếu mới theo các điều kiện cụ thể.

Giấy chứng nhận lưu ký, một hình thức chứng khoán riêng biệt, được phát hành dựa trên chứng khoán của một tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

3. Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh, được phân loại là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm nhiều loại khác nhau như hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và hợp đồng tương lai. Các công cụ phái sinh này xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan về việc thanh toán quỹ và chuyển một số tiền cụ thể của tài sản cơ sở ở một mức giá xác định trước trong một khoảng thời gian được chỉ định hoặc vào một ngày xác định trong tương lai.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về khái niệm chứng khoán. Do đó, giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh và chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook