Quy định về kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Các loại quỹ đầu tư chứng khoán hiện nay

Quy định về kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong  khoảng thời gian do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định nhằm bảo đảm thực hiện các  nhiệm vụ, công vụ của ngân sách nhà nước.

Thu ngân sách nhà nước là thẩm quyền của nhà nước để tập trung một phần ngân sách nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước để hình thành quỹ ngân sách nhà  nước.

Chi ngân sách nhà nước là việc phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện chức năng của nhà nước theo những nguyên tắc nhất định. Cơ cấu chi ngân sách nhà nước là nội dung các khoản chi và tỉ trọng của các khoản chi trong tổng chi ngân sách nhà nước.

Quy định về kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

Cụ thể việc kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 13 Luật Ngân sách nhà nước 2015 như sau:

Hoạch toán thu, chi ngân sách nhà nước

Hoạch toán thu, chi ngân sách nhà nước được quy định cụ thể như sau:

+ Các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước phải được hạch toán kế toán, quyết toán đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ.

+ Thu, chi ngân sách nhà nước được hạch toán bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán do cơ quan có thẩm quyền quy định để hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước tại thời điểm phát sinh.

+ Kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước được thực hiện thống nhất theo chế độ kế toán nhà nước, mục lục ngân sách nhà nước và quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Quy định về kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

Chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước

Chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước được phát hành, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo từng phương thức thu, nộp ngân sách nhà nước được quy định cụ thể như sau:

+ Bảng kê nộp thuế;

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước;

+ Biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá;

+ Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá;

+ Biên lai thu phạt vi phạm hành chính in sẵn mệnh giá;

+ Biên lai thu thuế, phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính;

+ Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá;

+ Các chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của đơn vị tại kho bạc nhà nước;

+ Chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

+ Chứng từ chứng nhận nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;

Việc lập, kiểm soát, luân chuyển, phục hồi và lưu trữ chứng từ thu ngân sách nhà nước tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật. Ngoài các nội dung chủ yếu trên chứng từ thu ngân sách nhà nước theo mẫu, cơ quan, tổ chức thu tiền có thể tạo thêm thông tin về mã vạch, hình nền biểu tượng (lô gô) của cơ quan, tổ chức thu; các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, không che khuất, làm mờ các nội dung phải có trên chứng từ thu ngân sách nhà nước.

Việc sử dụng con dấu đóng trên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với trường hợp nộp ngân sách nhà nước tại các đơn vị kho bạc nhà nước được quy định như sau:

+ Trường hợp nộp ngân sách nhà nước trực tiếp tại Sở Giao dịch kho bạc nhà nước: Đóng dấu “Sở Giao dịch kho bạc nhà nước”.

+ Trường hợp nộp ngân sách nhà nước trực tiếp tại trụ sở kho bạc nhà nước cấp tỉnh, kho bạc nhà nước cấp huyện: Đóng dấu “Kế toán”.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook