Quy định về kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điều 12 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện như sau:

Quy định về kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thông thường

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, hằng năm, căn cứ dự toán thu quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động phòng ngừa,

chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo không vượt quá 10% nguồn thu quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (do hằng năm Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chỉ được trích tối đa 10% nguồn thu để thực hiện phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

Việc xây dựng kế hoạch này được thực hiện bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý về bảo hiểm xã hội đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó có Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quy định về kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhân dân

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân lập kế hoạch các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng,

Công an nhân dân đảm bảo không vượt quá 10% nguồn thu quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp thuộc quản lý của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (do hằng năm Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chỉ được trích tối đa 10% nguồn thu để thực hiện phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

Việc xây dựng phương án này do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an thực hiện, do các đối tượng của hai bộ này quản lý, khác với người lao động bình thường, cũng như đối tượng khác người lao động.

Các hoạt động do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý có thể liên quan đến bí mật quốc gia, hoạt động mật mã quốc phòng, an ninh nên vấn đề phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, an sinh xã hội của người lao động Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an làm nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng.

Quy định về kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

3. Quy định tổng hợp kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, hằng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã thực hiện trong năm, do mỗi năm, dựa trên tình hình thực tế (số người lao động, người sử dụng lao động) có nhu cầu được hỗ trợ khi khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, điều tra lại tai nạn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Kinh phí được tổng hợp này không được quá kinh phí đã được lên kế hoạch bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, để đảm bảo Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được cân bằng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook