Quy định về hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán năm 2023

Trường hợp miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Quy định về hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán

Quy định về hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán
Theo quy định của pháp luật thì hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán là một trong hai hoạt động giao dịch, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Theo Khoản 17 Điều 2 Thông tư 58/2021/TT-BTC quy định về khái niệm hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán (sau đây gọi tắt là hợp đồng tương lai chỉ số) là hợp đồng tương lai dựa trên tài sản cơ sở là chỉ số chứng khoán.”

Trong đó:

Hợp đồng tương lai, là một loại chứng khoán phái sinh được niêm yết, đóng vai trò như một xác nhận cam kết giữa các bên liên quan để tham gia vào một trong các giao dịch sau.

Các giao dịch này có thể liên quan đến tài sản cơ bản của hợp đồng tương lai, có thể là hàng hóa hoặc công cụ tài chính.

Nhà đầu tư giao dịch hợp đồng tương lai có khả năng chọn tài sản cơ sở cụ thể nào được giao dịch gián tiếp theo loại tài sản cụ thể đó.

Hơn nữa, giá trị của tài sản cơ sở bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi nào về giá của tài sản đó.

Quy định về hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 58/2021/TT-BTC quy định:

“Điều 3. Hợp đồng tương lai chỉ số

Tài sản cơ sở của hợp đồng tương lai chỉ số là chỉ số chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam thiết kế trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành sau khi báo cáo và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.”

Khi nói đến hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, tài sản cơ bản cụ thể là một chỉ số chứng khoán. Để minh họa, trong trường hợp hợp đồng tương lai chỉ số VN30, tài sản cơ bản sẽ là chỉ số VN30.

Tại thời điểm đáo hạn, hợp đồng tương lai chỉ số được thanh toán dưới hình thức thanh toán bằng tiền mặt, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành. Các quy định này được thiết lập dựa trên hợp đồng tương lai chỉ số mẫu đã được báo cáo và phê duyệt hợp lệ bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong thị trường phái sinh, hiện có hai dòng sản phẩm chính đang được cung cấp. Đó là Hợp đồng Tương lai Chỉ số (VN30 Futures) và Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ (Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ 5 năm và Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ 10 năm).

Quy định về hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán

2. Quy định đặc điểm của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán.

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán là các công cụ tài chính được giao dịch trên một nền tảng trao đổi tập trung và chúng hoạt động theo các điều khoản tiêu chuẩn hóa. Cụ thể, công cụ cơ bản của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán là một chỉ số chứng khoán cụ thể.

Về mặt khái niệm, chỉ số chứng khoán đóng vai trò như một chỉ số đo lường mức độ biến động trong danh mục cổ phiếu, được coi là đại diện cho thị trường tổng thể hoặc một lĩnh vực cụ thể trong thị trường chứng khoán.

Hệ số nhân hợp đồng là một giá trị tiền tệ tương ứng với một điểm chỉ số duy nhất. Do đó, khi giá của hợp đồng tương lai thu được với hệ số nhân được chỉ định cho hợp đồng đó, giá trị danh nghĩa của hợp đồng tương lai liên quan có thể được xác định.

Đơn vị giá được đo bằng số điểm của chỉ số cơ sở. Điều này có nghĩa là các bước giá có thể được chỉ định khác nhau cho từng hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán cụ thể và các bước này được thể hiện bằng các điểm chỉ số. Ngoài ra, bước giá thường cũng được chuyển đổi thành một giá trị tiền tệ nhất định, được xác định dựa trên hệ số nhân hợp đồng.

– Bước giá có thể được quy định khác nhau cho từng hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu cụ thể và được biểu diễn theo điểm chỉ số. Bước giá thường cũng được quy đổi ra một giá trị bằng tiền nhất định (dựa vào hệ số nhân của hợp đồng), qua đó phản ánh sự thay đổi về giá trị của hợp đồng tương ứng với mức biến động tối thiểu của giá hợp đồng tương lai.

– Phương thức thanh toán khi đáo hạn của hợp đồng tương lai chỉ số là thanh toán bằng tiền.

Các đặc điểm khác về giờ giao dịch, tháng đáo hạn, ngày đáo hạn được quy định tùy theo thông lệ của từng sở giao dịch.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook