Quy định về hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại

Quy định về hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là gì?

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. ( khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005 ).

Hợp đồng thương mại được điều chỉnh bởi Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, hợp đồng thương mại là thoả thuận giữa thương nhân với thương nhân, thương nhân với các bên có liên quan nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động thương mại.

Đặc điểm của hợp đồng thương mại

 • Lĩnh vực phát sinh quan hệ hợp đồng là lĩnh vực thương mại, bao gồm các lĩnh vực thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ.
 • Chủ thể của hợp đồng thương mại: một bên chủ thể của hợp đồng phải là thương nhân. Trong nhiều quan hệ hợp đồng thương mại cả hai bên đều phải là thương nhân như hợp đồng đại diện cho thương nhân, hợp đồng đại lí mua bán hàng hoá.
 • Mục đích của hợp đồng thương mại: nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của thương nhân.
 • Đối tượng của hợp đồng thương mại: hàng hoá hoặc dịch vụ

Các loại hợp đồng thương mại

Có nhiều loại hợp đồng thương mại, cụ thể có thể nói đến các loại hợp đồng sau: 

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa (Điều 24 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng đại diện cho thương nhân (Điều 142 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng dịch vụ khuyến mại (Điều 90 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại (Điều 110 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ (Điều 124 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng dịch vụ tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (Điều 130 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá (Điều 159 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng đại lý (Điều 168 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng gia công (Điều 179 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá (Điều 193 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng dịch vụ quá cảnh (Điều 251 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại (Điều 285 Luật Thương mại 2005)

Chủ thể của hợp đồng thương mại

Chủ thể hợp đồng trong lĩnh vực thương mại chủ yếu được thiết lập giữa các chủ thể là thương nhân. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp và cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên, có đăng ký kinh doanh. Thương nhân là chủ thể của hợp đồng trong lĩnh vực thương mại có thể là thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài (trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế). Ngoài chủ thể là thương nhân, các tổ chức, cá nhân không phải là thương nhân cũng có thể trở thành chủ thể của hợp đồng trong lĩnh vực thương mại trong những trường hợp pháp luật quy định cụ thể.

 Hình thức của hợp đồng thương mại

Hình thức hợp đồng trong lĩnh vực thương mại có thể được thiết lập bằng hình thức lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể của các bên giao kết. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp trong hoạt động thương mại và những yêu cầu chặt chẽ trong nội dung của hợp đồng mà pháp luật quy định nhiều hợp đồng thương mại cụ thể phải được ký kết dưới hình thức văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương văn bản.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về hợp đồng thương mại. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook