Quy định của pháp luật về hợp đồng song vụ năm 2022

hợp đồng song vụ

Quy định của pháp luật về hợp đồng song vụ năm 2022

hợp đồng song vụ

Hợp đồng song vụ là loại hợp đồng đã quá quen thuộc. Khi tìm hiểu phân loại hợp đồng dân sự, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua loại hợp đồng này. Vậy hợp đồng song vụ là gì? Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng song vụ ra sao? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hợp đồng song vụ là gì

Bộ luật dân sự 2015 đã có quy định chi tiết về khái niệm hợp đồng song vụ. Theo quy định tại khoản 1 điều 402, Hợp đồng song vụ được định nghĩa là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. Khác với hợp đồng đơn vụ, trong hợp đồng song vụ, tất cả các bên chủ thể đều có nghĩa vụ của riêng mình. Do đó, quyền của bên này sẽ tương ứng với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

Nội dung trong hợp đồng song vụ

Bộ luật Dân sự 2015 quy định một số điều khoản cần có trong hợp đồng tại Điều 398:

– Chủ thể. Ghi rõ thông tin của các bên là chủ thể của hợp đồng. Lưu ý đối với doanh nghiệp phải là người có thẩm quyền; thường người đại diện theo pháp luật hoặc có giấy ủy quyền.

– Đối tượng hợp đồng. Đây là điều khoản cơ bản nhất; thỏa thuận về mục đích chính hướng đến các bên. Ví dụ như hợp đồng mua hàng hóa; đối tượng chính là hàng hóa.

– Số lượng, chất lương. Nêu rõ số lượng và chất lượng của hàng hóa. Ví dụ mặt hàng loại 1 hay loại 2; chất lượng như thế nào. Nên ghi cụ thể rõ ràng dễ kiểm tra đối chiếu; nếu xảy ra tranh chấp có căn cứ giải quyết hiệu quả.

– Giá, phương thức thanh toán. Lưu ý về giá cả ghi rõ bằng cả số lẫn chữ; thanh toán nêu rõ thời điểm nào, theo từng đợt hay một lần.

– Thời gian, địa điểm thực hiện hợp đồng. Nên ghi rõ địa điểm thời gian không ghi chung chung. Ví dụ giao hàng tại kho X khoảng mấy giờ, ngày tháng năm nào.

– Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. Ví dụ hợp đồng mua bán hàng hóa. Ghi rõ bên bán có trách nhiệm giao hàng hay bên mua tự lấy hàng. Rủi ro tại thời điểm nào sẽ ai chịu.

– Phạt vi phạm. Mức phạt tối đa là 8% đối với phần vi phạm

– Phương thức giải quyết tranh chấp. Có thể chọn là trọng tài hoặc Tòa án giải quyết khi các bên có tranh chấp.

Thực hiện hợp đồng song vụ

Điều 410 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về thực hiện hợp đồng so vụ như sau:

– Trong hợp đồng song vụ, khi các bên đã thỏa thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn thực hiện với lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 411 và Điều 413 của Bộ luật này.

– Trường hợp các bên không thỏa thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng song vụ

Về mặt nguyên tắc, hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Tuy nhiên, thời điểm này còn được xác định theo sự thỏa thuận của các bên; hoặc theo quy định của pháp luật. Việc xác định quyền và nghĩa vụ dân sự của các chủ thể bắt đầu từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Khi hợp đồng có hiệu lực các bên phải thực hiện nghĩa dân sự đã thỏa thuận.

– Hợp đồng miệng có hiệu lực tại thời điểm các bên trực tiếp thỏa thuận với nhau.

– Hợp đồng bằng văn bản có hiệu lực sau khi giao kết; hoặc theo thỏa thuận các bên.

– Hợp đồng bằng văn bản có điều kiện phải công chứng, chứng thực có hiệu lực từ thời điểm được công chứng, chứng thực. Ví dụ: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Trường hợp có hiệu lực theo pháp luật quy định. Ví dụ hợp đồng tặng cho bất động sản. Quy định tại Điều 458 Bộ luật Dân sự 2015. Có hiệu lực tại thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản.

Hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ

Quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ được áp dụng cho các nghĩa vụ thực hiện không đồng thời, theo đó bên phải thực hiện nghĩa vụ trước hoặc sau có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ nếu bên còn lại vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ.

Bộ luật dân sự có quy định về quyền hoãn thực hiện hợp đồng song vụ như sau:

Điều 411. Quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ

– Bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ, nếu khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên kia đã bị giảm sút nghiêm trọng đến mức không thể thực hiện được nghĩa vụ như đã cam kết cho đến khi bên kia có khả năng thực hiện được nghĩa vụ hoặc có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

– Bên phải thực hiện nghĩa vụ sau có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ đến hạn nếu bên thực hiện nghĩa vụ trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn.

Cầm giữ tài sản trong hợp đồng song vụ

Cầm giữ tài sản là một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều 292 Bộ luật dân sự 2015. Cũng giống như các biện pháp bảo đảm khác, cầm giữ tài sản có mục đích nhằm tăng cường trách nhiệm của bên có tài sản bị cầm giữ và đồng thời bảo đảm quyền lợi cho bên cầm giữ tài sản.

Điều 412 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền xác lập quyền cầm giữ tài sản đối với tài sản của bên có nghĩa vụ theo quy định từ Điều 346 đến Điều 350 của Bộ luật này. Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng song vụ

Theo Điều 413 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Trong hợp đồng song vụ, khi một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình do lỗi của bên kia thì có quyền yêu cầu bên kia vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Các loại hợp đồng song vụ thông dụng

Hợp đồng hiểu đơn giản là ghi lại thỏa thuận của các bên. Bởi vậy, trong thực tiễn có nhiều loại hợp đồng. Một số hợp đồng dân sự thông dụng được pháp luật quy định và hướng dẫn cụ thể. Trong Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về loại hợp đồng song vụ như:

– Hợp đồng mua bán tài sản

– Hợp đồng gia công

– Hợp đồng vay tài sản

– Hợp đồng thuê tài sản

– Hợp đồng ủy quyền

– Hợp đồng dịch vụ

Khi giao kết hợp đồng dân sự song vụ cần lưu ý tới hình thức. Đối với hợp đồng có đối tượng tài sản đặc biết như Bất động sản đất đai, nhà ở. Hình thức bắt buộc thể hiện bằng văn bản. Ngoài ra cần phải có sự công chứng chứng thực theo yêu cầu pháp luật.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Quy định của pháp luật về hợp đồng song vụ năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook