Quy định về hoạt động niêm yết chứng khoán phái sinh trên thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2023

Phương thức tuyển dụng công chức

Quy định về hoạt động niêm yết chứng khoán phái sinh trên thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh
Chứng khoán phái sinh biểu hiện như các công cụ tài chính bao gồm các thỏa thuận hợp đồng, cụ thể là hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai.

Các hợp đồng này phục vụ để xác nhận các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan liên quan đến việc thanh toán tiền và chuyển một số tiền cụ thể của tài sản cơ sở theo giá đã thỏa thuận trong một khoảng thời gian được chỉ định hoặc vào một ngày nhất định trong tương lai. Hoạt động niêm yết chứng khoán phái sinh diễn ra sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Quy định về hoạt động niêm yết chứng khoán phái sinh trên thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Quy định chung về niêm yết chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán.

Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 158/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động niêm yết chứng khoán phái sinh như sau:

“Điều 15. Niêm yết chứng khoán phái sinh

Sở giao dịch chứng khoán phối hợp với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác định các nội dung của chứng khoán phái sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định này; thực hiện việc niêm yết và tổ chức giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 158/2020/NĐ-CP, quy định về chứng khoán phái sinh giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán đòi hỏi phải bao gồm các yếu tố chính sau đây:

– Thông tin toàn diện liên quan đến tài sản cơ sở, bao gồm tên, mã và các chi tiết bổ sung của nó.

– Chi tiết đầy đủ về chứng khoán phái sinh, bao gồm tên hợp đồng, quy mô hợp đồng, phương thức giao dịch, giới hạn vị thế, thời gian giao dịch, thời gian đáo hạn, ngày thanh toán cuối cùng, ngày niêm yết, phương thức thanh toán, bước giá, đơn vị giá, phạm vi biến động giá, phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày, giá thanh toán cuối cùng, giá tham chiếu và mức ký quỹ.

– Trong trường hợp chứng khoán phái sinh có hình thức hợp đồng quyền chọn, phải cung cấp thông tin bổ sung về loại quyền chọn (mua hoặc bán), loại quyền chọn (chỉ thực hiện quyền vào ngày đáo hạn hoặc thực hiện quyền trước hoặc vào ngày đáo hạn) và giá thực hiện.

Quy định về hoạt động niêm yết chứng khoán phái sinh trên thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh

2. Hủy niêm yết chứng khoán phái sinh của Sở giao dịch chứng khoán

Theo Khoản 2 Điều 15 Nghị định 158/2020/NĐ-CP quy định Sở giao dịch chứng khoán hủy niêm yết chứng khoán phái sinh trong các trường hợp sau:

“2. Sở giao dịch chứng khoán hủy niêm yết chứng khoán phái sinh trong các trường hợp sau:

a) Chứng khoán phái sinh đáo hạn;

b) Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh bị hủy niêm yết hoặc không còn được sử dụng làm tài sản cơ sở;

c) Các trường hợp khác mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.” 3. Việc hủy niêm yết chứng khoán phái sinh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.”

Quy định về hoạt động niêm yết chứng khoán phái sinh trên thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh

a. Chứng khoán phái sinh đáo hạn

Ngày hết hạn của chứng khoán phái sinh, còn được gọi là ngày đáo hạn, biểu thị ngày có hiệu lực cuối cùng của hợp đồng phái sinh, có thể là hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn. Trước hoặc trong ngày này, các nhà đầu tư có nghĩa vụ đưa ra quyết định liên quan đến vị thế của họ.

Trước khi đáo hạn của quyền chọn, chủ sở hữu hợp đồng có quyền tự do thực hiện quyền chọn, đóng vị thế có thể mang lại lãi lỗ hoặc giữ lại hợp đồng không có bất kỳ giá trị nào khi đáo hạn.

b. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh bị hủy niêm yết hoặc không còn được sử dụng làm tài sản cơ sở

Hủy đăng ký biểu thị việc chấm dứt giao dịch liên quan đến chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán. Nhiều yếu tố góp phần vào việc hủy niêm yết chứng khoán, nhưng có hai hình thức rõ ràng: hủy niêm yết tự nguyện và hủy niêm yết bắt buộc.

Tài sản cơ bản của chứng khoán phái sinh, sau đây gọi là tài sản cơ sở, có hình thức chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc tài sản khác do Chính phủ quy định và làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán phái sinh.

c. Các trường hợp khác mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Ví dụ: Sau thời gian liên tục bị đưa vào diện kiểm soát, cổ phiếu của CTCP Thủy sản Số 4 (HOSE: TS4) sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE vào ngày 13/09/2021 tới đây.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa có quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với hơn 16 triệu cp TS4 kể từ ngày 13/09/2021, giá trị cổ phiếu bị hủy niêm yết gần 162 tỷ đồng.

Lý do hủy niêm yết được phía HOSE đưa ra là vì Thủy sản số 4 đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Lưu ý: Việc hủy niêm yết chứng khoán phái sinh đối với trường hợp tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh bị hủy niêm yết hoặc không còn được sử dụng làm tài sản cơ sở (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 158/2020/NĐ-CP) phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hoạt động niêm yết chứng khoán phái sinh trên thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook