Quy định về hoạt động mỹ thuật áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả năm 2023

Quy định về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân năm 2023

Quy định về hoạt động mỹ thuật áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Quy định về hoạt động mỹ thuật áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
Nghị định 38/2021/ND-CP (Nghị định 38) Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2020, đã hết hiệu lực. Nghị định 158/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Điển hình là biện pháp khắc phục hành vi vi phạm quy định trong hoạt động mỹ thuật.

Nội dung:

Biện pháp khắc phục được hiểu là một hình thức cưỡng chế của nhà nước, buộc người vi phạm hành chính phải thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Trong trường hợp vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động nghệ thuật, ngoài hình thức xử phạt chính là phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung nêu trên, một số hành vi có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục sau:

Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc hại

Sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại là những thứ không có lợi cho sự phát triển thể chất và tinh thần của con người. Nếu bạn kinh doanh, sản xuất hàng hóa, sản phẩm hoặc phổ biến văn hóa phẩm giả mạo không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam thì bạn vẫn có thể bị xử phạt, hình thức xử phạt chính là phạt tiền kèm theo phạt tiền. biến mất khỏi thị trường tiêu dùng. Bao gồm các hành vi sau:

 • Triển lãm mỹ thuật và các sản phẩm nghệ thuật khác có nội dung tuyên truyền lối sống tục tĩu, hành vi tội phạm, tệ nạn xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục, hủy hoại môi trường; xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
 • Triển lãm mỹ thuật và các sản phẩm nghệ thuật khác có nội dung kích động bạo lực; Có lối sống sa đọa nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bóp méo sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa;

Quy định về hoạt động mỹ thuật áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm

Đối với tiêu hiểu tang vật vi phạm, hiểu một cách đơn giản thì đó là muốn tang vật biến khỏi thị trường, không được tồn tại trên thực tế. Với những hành vi tổ chức mà không được sự cho phép thì những vật phẩm trong triển lãm, hay trại sáng tác là tang vật vì phạm. Vì vậy bên cạnh hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì phải tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả, gồm:

 • Tổ chức triển lãm mỹ thuật mà không có giấy phép theo quy định;
 • Tổ chức trại sáng tác điêu khắc mà không có giấy phép theo quy định

Buộc tháo dỡ phần tượng đài, tranh hoành tráng không đúng nội dung ghi trong giấy phép đối

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải tháo dỡ công trình, bộ phận công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng giấy phép; Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính mà không tự nguyện thì bị buộc phải thực hiện theo một trong các biện pháp khắc phục của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Những hành vi sau đây phải chịu hậu quả. biện pháp khắc phục hậu quả của việc tháo dỡ kèm theo hình thức xử phạt chính là phạt tiền:

 • Sao chép tác phẩm nghệ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ nhằm mục đích thương mại hoặc đặt ở nơi công cộng không đúng nội dung ghi trong giấy phép.
 • Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

Buộc tháo dỡ tượng đài, tranh hoành tráng và công trình mỹ thuật

Giấy phép xây dựng là một loại văn bản do cơ quan nhà nước cấp (theo một mẫu nhất định) nhằm xác nhận sự cho phép của các cá nhân, tổ chức được thực hiện việc xây dựng nhà ở, công trình, v.v.. như bạn muốn trong phạm vi nội dung được cấp phép.

Đây được coi là công cụ để tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt, từ đó quyết định người dân có xây dựng theo quy hoạch hay không. Khi cá nhân, tổ chức thực tế xây dựng công trình, nếu được phê duyệt thì phải thực hiện đúng công trình được ủy quyền.

Nếu vi phạm các quy định trên, khi kiểm tra, thử nghiệm phát hiện, phần công trình đó sẽ bị phá hủy toàn bộ hoặc một phần tùy theo mức độ hành vi của người thực hiện. Vì vậy, những hành vi vi phạm sau đây buộc phải tháo dỡ tượng đài, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật:

 • Xây dựng công trình mỹ thuật có nội dung truyền bá lối sống dâm ô, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục và hủy hoại môi trường; xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 • Xây dựng, tượng đài, tranh hoành tráng không có giấy phép theo quy định.
 • Xây dựng công trình mỹ thuật có nội dung kích động bạo lực; lối sống đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa hoặc không đúng mẫu đã được phê duyệt.

Quy định về hoạt động mỹ thuật áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc di dời tang vật vi phạm khỏi địa điểm tổ chức triển lãm hoặc tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Khi vi phạm các hành vi dưới đây thì ngoài việc chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả là buộc di dời tang vật vi phạm khỏi địa điểm tổ chức triển lãm hoặc tổ chức trại sáng tác điêu khắc:

 • Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật theo quy định;
 • Tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
 • Tổ chức triển lãm mỹ thuật mà không có giấy phép theo quy định;
 • Tổ chức trại sáng tác điêu khắc mà không có giấy phép theo quy định.

Buộc loại bỏ phần nội dung vi phạm ra khỏi triển lãm mỹ thuật, trại sáng tác điêu khắc

Nội dung vi phạm là hành vi vi phạm pháp luật nhưng phải do tổ chức, cá nhân thực hiện. Về cơ bản, nội dung này vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam tại các văn bản khác về phong tục, tập quán, đạo đức, lối sống và xuyên tạc các chuẩn mực xã hội nêu trên. Các vi phạm đối với biện pháp này bao gồm:

 • Tổ chức triển lãm nghệ thuật, trại điêu khắc không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

Buộc thu hồi giấy phép

Buộc thu hồi giấy là một biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định về hoạt động mỹ thuật. Các hành vi vi phạm áp dụng bao gồm:

 • Trong trường hợp sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ hoặc giấy phép triển lãm mỹ thuật hoặc giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc văn bản chấp thuận tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật khi đã được cấp
 • Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ hoặc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật hoặc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc hồ sơ thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật.

Quy định buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

Cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp như tiền, tài sản, giấy tờ, vật có giá trị có được do vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đã cam kết bổ sung vào ngân sách nhà nước, vào nước hoặc hoàn trả vật phù hợp; trả lại một khoản tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nếu tang vật, phương tiện đó bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thì bị buộc phải thực hiện. Các hành vi áp dụng biện pháp này bao gồm:

 • Sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ nhằm mục đích kinh doanh gồm:
 • Sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc đặt ở nơi công cộng không đúng nội dung ghi trong giấy phép.
 • Sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc đặt ở nơi công cộng mà không có giấy phép.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hoạt động mỹ thuật áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook