Quy định về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát năm 2023 (Phần 2)

Xe ô tô phục vụ công tác của các hội quần chúng

Quy định về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

Quy định về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

3. Tài sản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

Khoản 3 Điều 74 Thông tư 98/2020/TT-BTC quy định tài sản của quỹ và công ty đầu tư chứng khoán, dù ở dạng vật chất hay phi vật chất, có thể được đăng ký dưới tên của quỹ hoặc công ty đầu tư chứng khoán, hoặc không mang tên của họ (trong trường hợp tài sản không được đăng ký theo quy định của pháp luật).

Những tài sản này, được đăng ký với các ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát và tổ chức lưu ký phụ (nếu có), là tài sản của quỹ và công ty đầu tư chứng khoán, chứ không phải của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát hoặc công ty quản lý quỹ.

Ngân hàng lưu ký và ngân hàng giám sát bị cấm sử dụng tài sản của quỹ cho mục đích thanh toán, đảm bảo thanh toán các khoản nợ của họ hoặc cho bất kỳ giao dịch nào liên quan đến bên thứ ba, bao gồm cả công ty quản lý quỹ.

Quy định về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

4. Quy định về giao dịch của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán

Theo khoản 4 Điều 74 Thông tư 98/2020/TT-BTC, các giao dịch liên quan đến quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trên tài khoản của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát, như nhận tiền, thực hiện giao dịch thanh toán, nhận cổ tức, lãi trái phiếu và các nguồn thu nhập khác phải được xác định rõ ràng là thuộc quỹ, công ty đầu tư chứng khoán tương ứng.

Trong trường hợp giao dịch được thực hiện trên tài khoản hoặc nhân danh tổ chức lưu ký cấp dưới, theo quy định của pháp luật liên quan, các giao dịch này và tài sản liên quan phải được công nhận rõ ràng là thuộc về quỹ hoặc công ty đầu tư chứng khoán thông qua ngân hàng giám sát.

Quy định về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

5. Nội dung của hệ thống kỹ thuật của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

Căn cứ khoản 5 Điều 74 Thông tư 98/2020/TT-BTC, ngân hàng giám sát được yêu cầu thiết lập hệ thống kỹ thuật phù hợp có thể tự động tiếp nhận, giám sát, thực hiện và hạch toán các giao dịch liên quan đến tài sản lưu giữ trong tài khoản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, trừ trường hợp công ty quản lý quỹ có quy định khác bằng văn bản. Hệ thống này phải đảm bảo thực hiện các khía cạnh cơ bản sau:

– Việc ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời tài sản của các quỹ và công ty đầu tư chứng khoán, cũng như bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các tài sản này.

– Việc xử lý, kế toán và tài liệu hợp lý về cổ tức, lãi trái phiếu, lãi vốn và các hình thức thu nhập khác.

– Kế toán và quản lý chứng khoán phù hợp, cũng như chứng chỉ quỹ, liên quan đến việc mua lại, phát hành tiếp theo hoặc chuyển đổi.

Ngân hàng lưu ký, còn được gọi là ngân hàng giám sát, chịu trách nhiệm bồi thường đầy đủ cho quỹ hoặc công ty đầu tư chứng khoán trong trường hợp mất tài sản. Điều này bao gồm các trường hợp ngân hàng đã nhận và gửi tiền theo quy định của pháp luật, ngay cả khi tổn thất là kết quả của lỗi hoặc hành vi gian lận của nhân viên ngân hàng, hoặc do sơ suất của ngân hàng.

Ngân hàng lưu ký hoặc ngân hàng giám sát có nghĩa vụ bồi thường đầy đủ cho quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trong trường hợp mất tài sản, với các trường hợp ngoại lệ sau:

– Trong các trường hợp bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát và miễn rõ ràng ngân hàng khỏi trách nhiệm pháp lý theo các quy định liên quan của thỏa thuận lưu ký hoặc hợp đồng giám sát.

– Tổ chức giám sát phụ có trách nhiệm bồi thường quỹ và công ty đầu tư chứng khoán, như đã nêu trong hợp đồng lưu ký phụ ủy quyền quản lý quỹ thay mặt quỹ. Công ty đầu tư chứng khoán phải yêu cầu tổ chức giám sát phụ bồi thường theo quy định trong hợp đồng.

– Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về hoạt động thẩm định, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Nếu ngân hàng lưu ký cung cấp dịch vụ giám sát cho các quỹ thành viên hoặc công ty đầu tư chứng khoán cá nhân thì chỉ có nghĩa vụ báo cáo với thành viên góp vốn theo quy định trong hợp đồng giám sát. Không có nghĩa vụ báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động giám sát nêu tại Điều 75 Thông tư này.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook