Quy định về hoạt động điều chỉnh lương hưu năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về hoạt động điều chỉnh lương hưu

Quy định về hoạt động điều chỉnh lương hưu
1. Chủ thể quy định điều chỉnh lương hưu

Chủ thể quy định điều chỉnh lương hưu, theo Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, là Chính phủ.

Các cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đều là các cơ quan trực thuộc Chính phủ. Các vấn đề chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội cũng được chính phủ phê duyệt trước khi các cơ quan này thực hiện.

Điều chỉnh lương hưu là một vấn đề quan trọng, tác động đến kinh tế – xã hội của đất nước, vì vậy chủ thể điều chỉnh lương hưu phải là Nhà nước chứ không phải là cơ quan trực tiếp quản lý an sinh xã hội, quỹ hưu trí.

 

Quy định về hoạt động điều chỉnh lương hưu

2. Căn cứ điều chỉnh lương hưu

Căn cứ vào Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở:

– Mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng

– Tăng trưởng kinh tế

– Tính phù hợp với ngân sách Nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội

Có thể nói, việc điều chỉnh lương hưu nhằm bảo đảm người lao động được hưởng chế độ BHXH phù hợp với mức đóng BHXH do chỉ số giá tiêu dùng tăng qua các năm, đồng thời nền kinh tế phát triển như hiện nay.

Nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển, kéo theo đó nếu người lao động không được điều chỉnh tăng lương hưu thì mức lương hưu có thể không đủ trang trải chi phí sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày của người lao động khi về hưu.

Tuy nhiên, do lương hưu của người lao động được lấy từ Quỹ BHXH (cụ thể là Quỹ hưu trí và tử tuất) nên việc điều chỉnh lương hưu phải bảo đảm cân đối Quỹ BHXH, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung của người hưởng lương hưu.

Quy định về hoạt động điều chỉnh lương hưu

3. Đối tượng được điều chỉnh lương hưu

Việc điều chỉnh lương hưu chỉ tác động đến một số đối tượng nhất định, không tác động đến toàn bộ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng chế độ hưu trí. Chính phủ khi điều chỉnh lương hưu có quy định rõ về đối tượng được điều chỉnh lương hưu.

Ví dụ: Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ quy định về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995. Suy ra đối tượng được điều chỉnh lương hưu ở đây là giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

4. Đề xuất điều chỉnh lương hưu năm 2022 [1]

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho 08 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 khi chính sách được ban hành. 08 đối tượng đó bao gồm:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường

– Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác tỏng quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

– Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phru và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 của Chính phủ

– Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

– Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hoạt động điều chỉnh lương hưu

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook