Quy định về hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2023

Quy định về quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình năm 2023

Quy định về hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội

Quy định về hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội

1. Quyền thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ vào quy định tại Điều 11 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ:

– Chủ thể được thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

– Thời gian thực hiện thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm: Ít nhất sau khi thực hiện phương thức đóng đã lựa chọn trước đó.

Ví dụ: Người lao động A đăng ký phương thức đóng bảo hiểm xã hội 3 tháng một lần. Khi thay đổi phương thức đóng, người lao động A phải hoàn thành việc đóng bảo hiểm xã hội trong 3 tháng đầu và không được chuyển đổi chế độ đóng trong 03 tháng đóng.

Điều 10 Thông tư số 01/2016/TT-BLDTBXH ngày 18 tháng 2 năm 2016 cũng đưa ra ví dụ về thời điểm thay đổi phương thức đóng và mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động: được mô tả.

Ví dụ: Ông T tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 8 năm 2016, đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội theo phương thức đóng theo quý, có thu nhập tháng được lựa chọn là 4.500.000 đồng/tháng. Thứ hai, ông T muốn thay đổi phương thức đóng 6 tháng một lần và thay đổi mức thu nhập cơ sở đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng lên 5.000.000 đồng/tháng. Những thay đổi trên dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào tháng 11 năm 2016.

Quy định về hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội

2. Chủ thể quyết định, chịu trách nhiệm về các hình thức đầu tư, cơ cấu đầu tư

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/04/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, chủ thể quyết định, chịu trách nhiệm về các hình thức đầu tư, cơ cấu đầu tư của Quỹ bảo hiểm xã hội là Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (cơ quan cấp cao quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Tuy nhiên, cơ quan này không có quyền đưa ra mọi quyết định mà không có cơ sở hay biện minh. Cũng tại khoản 1 Điều 19 Nghị định Chính phủ số 115/2015/ND-CP ngày 11/11/2015, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm yêu cầu Ban quản lý bảo hiểm xã hội Chính phủ, Ban quản lý bảo hiểm xã hội Chính phủ có căn cứ trên đề nghị này để quyết định hình thức và cơ cấu đầu tư.

Ngoài ra, hình thức đầu tư phải được lựa chọn một trong 3 hình thức đầu tư của Quỹ Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (theo Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội số QH13 ngày 20/11/ 2014:

– Mua trái phiếu Chính phủ.

– Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Cho ngân sách nhà nước vay

Quy định về hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội

3. Chủ thể có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng Quỹ bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo toàn và phát triển Quỹ bảo hiểm xã hội theo quyết định của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thực hiện hoạt động đầu tư, đồng thời là cơ quan đảm bảo các nguyên tắc đầu tư của Quỹ Bảo hiểm xã hội trong quá trình thực hiện khoản đầu tư này: an toàn, hiệu quả và hoàn vốn đầu tư (theo quy định). nguyên tắc đầu tư tại Điều 91 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014).

4. Quy định xử lý tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội được sử dụng như sau:

– Bổ sung trực tiếp vào Quỹ bảo hiểm xã hội

– Trích chi phí vào hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội (một trong các hoạt động bắt buộc đề duy trì Quỹ bảo hiểm xã hội)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook