Quy định về hoàn trả tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước năm 2023

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về hoàn trả tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước

Quy định về hoàn trả tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước
Người được bảo hiểm có thể được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trong một số trường hợp nhất định. Trên thực tế, có nhiều trường hợp người lao động phải hoàn trả tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước về Ngân sách Nhà nước. Đó là các trường hợp nào? Và số tiền hoàn trả được xác định như thế nào?

1. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chỉ những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới được đóng bảo hiểm xã hội nhà nước, vì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ phần trăm được quy định bởi pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong khi nếu không có trợ cấp xã hội của nhà nước thì người tham gia bảo hiểm xã hội phải tự mình đóng toàn bộ bảo hiểm xã hội. Đây được coi là nhược điểm mà người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không gặp phải.

2. Quy định tỷ lệ hỗ trợ

Căn cứ vào Khoản 1.1 Điều 12 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tùy vào đối tượng hỗ trợ thì tỷ lệ phần trăm hỗ trợ trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng tại nông thôn khác nhau:

– Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo

– Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo

– Bằng 10% đối với các đối tượng khác (không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nông thôn)

Quy định về hoàn trả tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước

3. Trường hợp hoàn trả tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước

Hoàn trả trợ cấp xã hội nhà nước có nghĩa là nhà nước (đặc biệt là phía ngân sách nhà nước) thu hồi số tiền đã được nguồn để tự động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi những người lao động này thuộc một trong các trường hợp phải hoàn trả bảo hiểm xã hội.

Theo điểm 4.1 khoản 4 Điều 12 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có 02 trường hợp Nhà nước đóng bảo hiểm xã hội hỗ trợ người tham gia trong các phúc lợi xã hội tự nguyện bảo hiểm sẽ hoàn trả số tiền viện trợ vào ngân sách nhà nước:

– Trường hợp người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần (trừ người mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, bệnh phong, lao nặng, nhiễm HIV, giai đoạn AIDS) và các bệnh khác do Bộ Y tế quy định Trong trường hợp này, người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội một lần,

tức là không được hưởng lương hưu, không đủ điều kiện hưởng lương hưu nên số tiền trợ cấp không được sử dụng một cách khôn ngoan. (để giúp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu) số tiền này được hoàn trả vào ngân sách nhà nước.

– Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hoàn trả một phần số tiền đã đóng: Các trường hợp đóng thừa mức phải đóng bảo hiểm xã hội, đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Quy định về hoàn trả tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước

4. Số tiền hoàn trả

Cũng theo Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 12 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số tiền hoàn trả bằng số tiền Nhà nước đã hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ví dụ: Người lao động A được nhà nước hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 100.000 đồng/tháng, người lao động A đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được 5 năm và có hồ sơ đề nghị tham gia bảo hiểm xã hội một lần. Số tiền được hoàn lại là 6.000.000 (đồng).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hoàn trả tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook