Quy định về hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định của Luật Việc làm năm 2023

Trường hợp nào ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn?

Quy định về hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định của Luật Việc làm năm 2013

Quy định về hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định của Luật Việc làm năm 2013
1. Trường hợp được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm là một trong các chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo Khoản 1 Điều 14 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, người lao động được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm khi thỏa mãn điều kiện sau:

– Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

– Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Không giống như các chương trình bảo hiểm thất nghiệp khác, người lao động không cần phải đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp để nhận được lời khuyên và hỗ trợ tìm việc làm.

Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ hướng dẫn, giới thiệu nghề có ảnh hưởng đến việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Vì người lao động có thể bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu được trung tâm dịch vụ việc làm hỗ trợ tâm lý, giới thiệu việc làm 03 lần mà không tham gia tuyển dụng hoặc nộp hồ sơ và được tuyển dụng nhưng không nhận việc (tức là không nhận việc được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng).

Quy định về hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định của Luật Việc làm năm 2013

2. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 14 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013:

– Nơi thực hiện hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm: Trung tâm dịch vụ việc làm (người lao động có thể đến bất kỳ trung tâm dịch vụ việc làm nào để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp)

– Phí tư vấn, giới thiệu mà người lao động phải trả: Miễn phí

Quy định về hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định của Luật Việc làm năm 2013

3. Quy định kinh phí thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 14 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, kinh phí hướng nghiệp và giới thiệu (trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp) của trung tâm dịch vụ việc làm được phân bổ theo số lượng người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm trước và thực hiện chi trả theo quy định trên cơ sở thực tế. số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ:

Năm 2018, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm A là 1.000 người, tương đương phí hướng dẫn, giới thiệu nghề là 100.000.000 đồng. Năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm được giao hợp đồng tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm trị giá 100.000.000 đồng nhưng thực tế trong năm 2019 Trung tâm Dịch vụ việc làm nhận được 1.500 hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp nên Trung tâm tiếp tục được chi trả theo quy định. số tiền thực tế tương ứng với mức độ hỗ trợ tư vấn và hội nhập nghề nghiệp cho 1.500 người.

Ngoài ra, mức giá định hướng, hội nhập nghề nghiệp được thống nhất chung nhằm đảm bảo tính thống nhất, minh bạch về nguồn tài chính cho hoạt động định hướng, hội nhập nghề nghiệp của người lao động (mức giá do Bộ trưởng Bộ Công thương, Lao động – Thương binh và Xã hội quy định).

4. Các trường hợp người lao động được hỗ trợ học nghề

Hỗ trợ học nghề là một trong những chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động hưởng khi thất nghiệp, nếu thỏa mãn đủ 04 điều kiện để được hỗ trợ học nghề, bao gồm:

– Đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc

– Đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Người lao động chưa tìm được việc trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

– Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc

Tuy nhiên, người lao động khi đủ các điều kiện này muốn được hưởng hỗ trợ học nghề thì còn phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề để nộp lên trung tâm dịch vụ việc làm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định của Luật Việc làm năm 2013

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook