Quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở vùng nông thôn năm 2023

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Phổ biến giáo dục pháp luật

Quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở vùng nông thôn 

Quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở vùng nông thôn 
1. Căn cứ để tiến hành hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động khu vực nông thôn

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 15 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, trên cơ sở chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Nhà nước hỗ trợ chuyển đổi việc làm và chuyển đổi việc làm của lao động ở nông thôn. Trên thực tế, cơ sở này được hình thành khi các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội này tác động tới công việc của người lao động ở nông thôn, khiến họ có nguy cơ phải chuyển đổi ngành nghề, công việc.

Ví dụ: Nhà nước khuyến khích dự án xây dựng sân bay ở nông thôn A, đất ở một nửa xã A trước đây là ruộng nông dân có thể cày cấy nhưng do có dự án của nhà nước nên nông dân không thể tiếp tục canh tác được nữa, dẫn đến sự thay đổi nghề nghiệp và công việc.

Theo Điều 17 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ trên 03 phương diện khi tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn:

Quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở vùng nông thôn 

2. Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh là đối tượng được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm (Theo Khoản 1 Điều 12 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013) với lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

Tuy nhiên, doanh nghiệp sử dụng nhiều người lao động là người khuyết tật và người lao động là người dân tộc thiểu số (từ 30% trở lên trên tổng số người lao động của người sử dụng lao động) thì được giảm lãi suất, bằng 50% lãi suất so với lãi suất thông thường.

3. Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm

Cơ quan lao động nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người sử dụng lao động là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh. Việc làm cho người lao động ở nông thôn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. , tổ hợp tác, hộ doanh nghiệp cũng như khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ doanh nghiệp sử dụng lao động chuyển đổi việc làm, việc làm ở khu vực nông thôn.

Quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở vùng nông thôn 

4. Quy định miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế

Việc miễn, giảm thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được quy định ở nhiều luật khác nhau, như Luật Doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến thuế doanh nghiệp;

Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế và các văn bản chính sách có quy định liên quan đến ưu đãi thuế tùy theo từng nhóm trường hợp khác là công ty, hợp tác xã , tổ hợp tác, hộ kinh doanh được giảm thuế từ 10 đến 50% hoặc được miễn thuế.

Vì vậy về cơ bản các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tạo việc làm cho lao động ở nông thôn được hỗ trợ, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tạo việc làm cho lao động phổ thông nhưng được hỗ trợ cung cấp việc làm cho người lao động bình thường. thông tin. và thị trường tiêu dùng nhằm mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở vùng nông thôn. Do đó, giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về Quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở vùng nông thôn 

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook