Quy định về hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là công tác hỗ trợ quan trọng đối với người lao động tại Việt Nam. Vậy hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là gì và được thực hiện trong trường hợp nào?

1. Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tiền hỗ trợ hoạt động phòng ngừa và chia sẻ rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được trích từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ chung phòng ngừa rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trên phạm vi toàn quốc.

Đây được coi là hoạt động hỗ trợ chung và không dành riêng cho bất kỳ cá nhân nào, miễn là người lao động thuộc một trong các trường hợp được hỗ trợ và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật BHXH pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động thì được hưởng khoản hỗ trợ này.

Quy định về hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2. Mức hỗ trợ chung cho các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 56 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, hằng năm, 10% nguồn thu của Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được trích ra để hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 10% nguồn thu này được phân bổ cho từng hoạt động phụ thuộc vào tình hình thực tế đối với người lao động (số người đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ).

Đối với mỗi người lao động, nếu thuộc một trong các trường hợp được hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thỏa mãn điều kiện để hưởng hỗ trợ thì được hưởng một mức theo quy định chung của pháp luật (không cá biệt hóa mức hỗ trợ cho từng cá nhân).

Ví dụ: Đối với người lao động khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi dã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800.000 Đồng/người/tháng (Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ).

Quy định về hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

3. Quy định các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 56 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, có 04 hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được sử dụng tiền được trích từ nguồn thu của Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

– Khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp

– Phục hồi chức năng lao động

– Điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội

– Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 của Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015.

Không phải đối tượng nào cũng được hỗ trợ khi thực hiện các hoạt động này, đối với các hoạt động hỗ trợ trên, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện để được hỗ trợ (đối với từng hoạt động khác nhau). . Mỗi hoạt động này cũng có các mức hỗ trợ và trình tự hỗ trợ khác nhau.

Theo khoản 3 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 quy định cụ thể về khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; Phục hồi chức năng do lao động không bao gồm chi phí do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế hoặc chi phí do người sử dụng lao động tự chịu.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook