Quy định về hồ sơ và trình tự hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Quy định về hồ sơ và trình tự hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về hồ sơ và trình tự hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Hồ sơ hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điều 30 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị hỗ trọ kinh phí điều tra lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm 04 thành phần:

a. Văn bản của cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị điều tra lại các vụ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; văn bản thỏa thuận về thời hạn điều tra (nếu có)

Văn bản từ Quỹ BHXH đề nghị rà soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là văn bản cụ thể hóa việc đề nghị Quỹ BHXH (tác động của Quỹ BHXH) về việc rà soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ đó phát sinh tài chính hỗ trợ điều tra mới tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Văn bản thỏa thuận về thời hạn điều tra là văn bản thỏa thuận giữa tổ chức bảo hiểm xã hội và tổ chức có trách nhiệm tổ chức điều tra tai nạn lao động. Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về thời hạn điều tra tai nạn lao động thì thời hạn xem xét tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu điều tra) là 06 tháng.

Quy định về hồ sơ và trình tự hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

b. Quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

Quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp là văn bản xác thực cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức Điều tra lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như thời điểm bắt đầu điều tra lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

c. Biên bản điều tra lại các vụ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

Biên bản điều tra lại vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ghi lại toàn bộ quá trình điều tra lại cũng như kết quả điều tra lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là văn bản có giá trị cao nhất để chứng minh hoạt động điều tra lại đã diễn ra và quá trình diễn ra như thế nào.

d. Bản chính chứng từ thanh quyết toán chứng minh chi phí cho việc điều tra theo quy định của pháp luật

Trong quá trình điều tra lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp luôn phát sinh các chi phí cần thiết như: Chi phí dựng lại hiện trường, chụp, in, phóng ảnh hiện trường, ảnh người bị nạn, trưng cầu giám định kỹ thuật, giám định pháp y (nếu cần thiết), khám nghiệm tử thi, in ấn tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động, phương tiện vận chuyển đến nơi xảy ra tai nạn lao động để phục vụ quá trình điều tra tai nạn lao động, tai nạn lao động;…

Trong số các khoản chi này, một số khoản do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả. và số tiền này được coi là hỗ trợ cho việc rà soát chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Do đó, cần có bản chính chứng từ thanh toán chứng minh chi phí điều tra theo quy định của pháp luật để xác định Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thanh toán những khoản chi phí nào, tổng số tiền thanh toán.

Quy định về hồ sơ và trình tự hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2. Trình tự hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điều 31 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, trình tự hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

Bước 1: Cơ quan Bảo hiểm xã hội có văn bản đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bước 2: Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh tùy thẩm quyền tổ chức Đoàn điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cấp tỉnh hay cấp trung ương)

Xem xét, quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành Y tế (Sở Y tế, Bộ Y tế tùy theo thẩm quyền tổ chức Đoàn điều tra bệnh nghiệp) xem xét, quyết định thành lập đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp có sự tham gia của đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Các cơ quan này có trách nhiệm lập kế hoạch, dự toán kinh phí cần hỗ trợ gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để đáp ứng tối đa 80% kinh phí điều tra.

Sau khi tiến hành điều tra lại, cơ quan có thẩm quyền thành lập tập đoàn điều tra gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí điều tra lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Cơ quan Bảo hiểm xã hội quyết toán kinh phí hỗ trợ điều tra lại vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hồ sơ và trình tự hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook