Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Căn cứ vào Điều 35 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bao gồm 02 thành phần:

1.1. Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ

Nội dung văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

Thông tin về cơ sở

(i) Tên cơ sở

(ii) Địa chỉ trụ sở

(iii) Phương thức liên lạc: Điện thoại cố định, điện thoại di động, thư điện tử (email)

(iv) Người đại diện và chức vụ

Nội dung đề nghị

(i) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ

– Họ và tên theo hình thức huấn luyện và nhóm đối tượng

– Ngày, tháng, năm sinh

– Số tháng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Giới tính

– Số sổ bảo hiểm xã hội/Mã số bảo hiểm xã hội

– Ngày, tháng năm nhận hỗ trợ kinh phí huấn luyện gần nhất (nếu có)

– Mức kinh phí đề nghị hỗ trợ

– Tên tổ chức huấn luyện, thời gian và địa điểm huấn luyện

(ii) Tổng số tiền hỗ trợ

(iii) Hình thức nhận tiền với từng người lao động tại Danh sách

(iv) Phương thức nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Văn bản/Thư điện tử/Tin nhắn)

1.2. Bản sao các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc tổ chức huấn luyện theo quy định của pháp luật và các chi phí thực tế có liên quan đến việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng đề nghị hỗ trợ

Bản sao hồ sơ, tài liệu chứng minh việc tổ chức huấn luyện theo quy định của pháp luật và khoản chi thực tế liên quan đến hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đưa vào hồ sơ đảm bảo đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và chi phí để xác định mức hỗ trợ phù hợp.

Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

2. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ), mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao (xác minh tính đúng, chính xác của toàn bộ hồ sơ người sử dụng lao động nộp lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Bước 2: Thẩm định hồ sơ, quyết định hỗ trợ

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp không hỗ trợ thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Bước 3: Chi trả hỗ trợ kinh phí cho người sử dụng lao động

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động (theo phương thức thanh toán mà người sử dụng lao động đăng ký trong văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động).

Trong trường hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng thời nêu rõ lý do.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook