Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điều 22 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, hỗ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp bao gồm 04 thành phần:

1.1. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ

Nội dung văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động bao gồm:

Thông tin về cơ sở

(i) Tên cơ sở

(ii) Địa chỉ trụ sở

(iii) Phương thức liên lạc: Điện thoại cố định, điện thoại di động, thư điện tử (email)

(iv) Người đại diện và chức vụ

Nội dung đề nghị

(i) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ

– Số lượng người lao động đề nghị hưởng hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp (đánh số thứ tự) do đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp có thể được lập bởi cá nhân người lao động hoặc người sử dụng lao động lập ra cho nhiều người lao động của mình.

– Số sổ bảo hiểm xã hội/Mã số bảo hiểm xã hội

– Số tháng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Thông tin cá nhân của người lao động: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; số điện thoại (nếu có)

– Bệnh nghề nghiệp được điều trị

– Mức kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ

– Hình thức trả tiền hỗ trợ (thông qua chuyển khoản hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ bảo hiểm xã hội)

(ii) Tổng số tiền hỗ trợ

(iii) Hình thức nhận tiền với từng người lao động tại Danh sách

(iv) Phương thức nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Văn bản/Thư điện tử/Tin nhắn)

1.2. Bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp

Để chứng minh bệnh nghề nghiệp mà người lao động mắc phải có phải là bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm xã hội chi trả hay không cũng như quá trình điều trị bệnh, người lao động phải cung cấp bản sao có chứng thực hồ sơ sau khi được khám chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp điều trị thì sau khi khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và chẩn đoán người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

1.3. Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp

Chi phí điều trị bệnh nghề nghiệp giả định chỉ được thanh toán khi người lao động đã được điều trị ổn định và khỏi bệnh sau thời gian điều trị bệnh nghề nghiệp. Bản sao giấy ra viện, bản sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp có thể dùng để chứng minh người lao động đã được điều trị bệnh nghề nghiệp theo thời gian thực, cũng như quá trình điều trị bệnh nghề nghiệp của người lao động.

1.4. Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp

Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp dùng để xác định mức hỗ trợ cho người lao động trong trường hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh hợp lệ và được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội chấp thuận hỗ trợ.

2. Quy định trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Có 02 chủ thể có quyền nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là người lao động và người sử dụng lao động.

Trong trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ thì phải thu thập bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp; bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp nhưng người sử dụng lao động là chủ thể lập văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp.

Theo Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, người lao động hoặc người sử dụng lao động tiến hành nộp hồ sơ đề nghị lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, quyết định giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

– Trường hợp chấp thuận hỗ trợ

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 08 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Trường hợp không chấp thuận hỗ trợ:

Cũng theo Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, trường hợp không hỗ trợ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động hoặc người lao động nộp hồ sơ đề nghị và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả chi phí hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận dược quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thanh toán chi phí hỗ trợ khi bị bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo hình thức bảo hiểm ghi trong văn bản đề nghị hỗ trợ y tế của người sử dụng lao động hoặc của người lao động gửi Bộ Lao động – Thương binh. Thương binh và Xã hội.

Trường hợp tổ chức bảo hiểm xã hội không chi trả chi phí quản lý bệnh nghề nghiệp cho người lao động thì phải trả lời bằng văn bản gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook