Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
Người lao động có đủ điều kiện để hưởng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cần làm như thế nào để được hưởng mức hỗ trợ này? Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì trong quy trình giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động của mình? Các cơ quan Nhà nước như Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp như thế nào?

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

Căn cứ vào Điều 14 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bao gồm 03 thành phần:

– Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ: Chứng minh điều kiện người sử dụng lao động đã chuyển người lao động sang làm công việc khác với công việc người lao động đã thực hiện trước khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và công việc này đòi hỏi phải đào tạo chuyển đổi nghề.

– Bản sao có chứng thực Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa: Chứng minh điều kiện mức suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.

– Bản sao có chứng thực các chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo quy định: Chứng minh mức chi phí đào tạo chuyển đổi nghề để xác định mức hưởng hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

2. Quy định trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng lao động thu thập các giấy tờ cần thiết của người lao động (Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa, Bản sao chứng thực các giấy tờ chứng minh thanh toán chi phí đào tạo) và làm công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí học nghề cho người lao động. người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo lại đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Số lượng nộp là 01 bộ hồ sơ.

Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận các hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề của người sử dụng lao động.

Trường hợp chấp thuận hồ sơ và quyết định hỗ trợ chuyển đổi nghề

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 04 (quy định tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ). Sau đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp không chấp thuận hồ sơ và giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, trường hợp không hỗ trợ thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

Bước 3: Chi trả chi phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện chi trả cho người lao động của mình.

Trong trường hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội không chi trả tiền hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng lao động thì phải có văn bản trả lời cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook