Quy định về hồ sơ sinh viên thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên và chính sách xã hội để được hưởng cần nộp năm 2023

Điều kiện để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô năm 2023

Quy định về hồ sơ sinh viên thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên và chính sách xã hội để được hưởng cần nộp

Quy định về hồ sơ sinh viên thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên và chính sách xã hội để được hưởng cần nộp
Căn cứ pháp lý

– Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Quy định về hồ sơ sinh viên thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên và chính sách xã hội để được hưởng cần nộp

Người học tại các cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ vào Điều 59 của Luật Giáo dục đại học thì người học là người đang học tập và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm:

Điều 59. Người học

Người học là người đang học tập và nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, gồm sinh viên của chương trình đào tạo đại học; học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ.”

Chương trình đào tạo là hệ thống các hoạt động dạy học và đào tạo được thiết kế và tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đào tạo nhằm cấp trình độ giáo dục đại học cho người học. Chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến ​​thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành, trình độ đào tạo và chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Nhiệm vụ và quyền của người học tại các cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ vào Điều 60 của Luật Giáo dục đại học nhiệm vụ và quyền của người học tại các cơ sở giáo dục đại học như sau:

– Đóng góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

– Học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện theo quy định.

– Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

– Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới, dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân; được định hướng nghề nghiệp và cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện.

– Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

– Được bảo đảm điều kiện học tập, tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp, hoạt động rèn luyện kỹ năng hoàn thiện bản thân, tham gia hoạt động đoàn thể, hoạt động vì cộng đồng và hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

– Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng hưởng ưu tiên và chính sách xã hội.

– Nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quy định về hồ sơ sinh viên thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên và chính sách xã hội để được hưởng cần nộp

Hồ sơ hưởng chính sách ưu tiên và chính sách xã hội

  1. Đối với sinh viên thuộc diện ưu đãi gồm:

+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, giấy chứng nhận thương binh (thẻ thương binh), người được hưởng chính sách như thương binh, giấy chứng nhận bệnh binh (thẻ bệnh binh).

+ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công.

+ Bản sao có công chứng giấy khai sinh của sinh viên được hưởng chế độ ưu đãi.

  1. Đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế:

+ Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận.

  1. Đối với sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo:

+ Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên được hưởng chế độ ưu đãi.

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận..

  1. Đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn:

+ Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên được hưởng chế độ ưu đãi.

+ Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú.

  1. Đối với sinh viên là con cán bộ, công nhân viên bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp:

– Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tại nạn lao động.

– Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên được hưởng chế độ ưu đãi.

Lưu ý: Sinh viên đồng thời thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và cấp trợ cấp xã hội chỉ cần nộp một bộ hồ sơ cho đối tượng mà mình được hưởng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hồ sơ sinh viên thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên và chính sách xã hội để được hưởng cần nộp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook