Quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người lao động bi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định tổng hợp do tiếp tục bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người lao động bi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định tổng hợp do tiếp tục bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người lao động bi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định tổng hợp do tiếp tục bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Giấy tờ xác định đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Sổ bảo hiểm xã hội; hồ sơ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

Căn cứ vào Điểm a Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Nhân viên phải cung cấp các yếu tố hồ sơ sau:

– Sổ BHXH: Sổ được cấp cho từng người lao động để theo dõi quá trình đóng, hưởng chế độ BHXH, đồng thời là một trong những chứng từ xác minh việc đóng BHXH của người lao động trước người sử dụng lao động và cơ quan BHXH. thân hình.

– Bản sao hợp lệ (bản sao có chứng thực từ sổ chính hoặc bản sao từ bản chính hoặc bản sao đã đối chiếu với bản chính) hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong trường hợp hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. việc và bệnh nghề nghiệp

Quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người lao động bi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định tổng hợp do tiếp tục bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2. Văn bản xác định thời điểm hưởng trợ cấp

Căn cứ vào Điểm b Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hồ sơ bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định tổng hợp do người lao động tiếp tục bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn có tài liệu xác định thời gian bồi thường:

– Giấy ra viện trong trường hợp người lao động đã điều trị tại bệnh viện và đã ra viện

– Trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của đợt điều trị cuối cùng trong trường hợp không sử dụng được giấy ra viện.

3. Giấy tờ xác minh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điểm c, Điểm d Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Biên bản điều tra tai nạn lao động

– Đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã điều trị xong, ra viên trước ngày 01/07/2016 mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động: Kết quả đo đạc môi trường có yếu tố độc hại (để xác định nguyên nhân bệnh nghề nghiệp).

– Đối với người lao động bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động: Biên bản khám nghiệm hiện trường, Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan Công an hoặc cơ quan điều tra hình sự của Quân đội (nếu người lao động đã điều trị xong, ra viện trước ngày 01/07/2016 mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động)
Quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người lao động bi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định tổng hợp do tiếp tục bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

4. Văn bản xác định mức suy giảm khả năng lao động

Căn cứ vào Điểm đ Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, văn bản xác định mức suy giảm khả năng lao động trong hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người lao động bi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định tổng hợp do tiếp tục bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gồm:

– Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa

– Trường hợp lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước đã được giám định mức suy giảm khả năng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thì có thêm biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của lần giám định đó

5. Quy định văn bản đề nghị hưởng trợ cấp đối với người lao động bi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điểm e Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hồ sơ phải có:

– Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mẫu 05A-HSB đối với lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng

– Trong trường hợp lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước đó nhưng chưa được giải quyết chế độ thì có thêm văn bản đề nghị giải quyết của đơn vị nơi đã xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước (người sử dụng lao động).

6. Chỉ định về việc trang cấp phương tiện sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có)

Căn cứ vào Điểm g Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng có chỉ định về việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có) thì người lao động cũng phải cung cấp văn bản chỉ định vào hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để được cấp tiền mua các phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người lao động bi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định tổng hợp do tiếp tục bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook