Quy định về hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau năm 2023

Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Quy định về hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau

Quy định về hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau

1. Trường hợp người lao động, con của người lao động khám, chữa trị trong nước

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 100 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 hồ sơ giải quyết chế độ đau ốm bao gồm:

a. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện của người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú

Căn cứ vào Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 4 của Quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quy định rõ hơn về hồ sơ giải quyết chế độ đau ốm trong trường hợp người lao động/ con của người lao động điều trị ngoại trú, bao gồm:

– Giấy báo tử: Trong trường hợp bệnh nhân tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay giấy ra viện bằng giấy báo tử. Trong trường hợp giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì có thểm giấy tờ của cơ sở khám, chữa bệnh thể hiện thời gian vào viện.

– Giấy ra viện: Bản sao giấy ra viện của người lao động hoặc con của người lao động dưới 07 tuổi. Giấy ra viện do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn được phép điều trị nội trú. Mẫu và cách ghi giấy ra viện được thực hiện theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.

– Giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện: Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú.

Quy định về hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau

b. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp người lao động, con người lao động điều trị ngoại trú

Căn cứ vào Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 4 của Quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quy định chi tiết hơn về hồ sơ giải quyết chế độ đau ốm trong trường hợp này, bao gồm:

– Bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội: Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội được quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế

– Trường hợp cả cha và mẹ cùng nghỉ việc để chăm sóc con bị đau ốm dưới 07 tuổi thì chỉ cần 01 trong 02 người có giấy chứng nhận nghỉ việc, người còn lại chỉ cần có bản sao giấy chứng nhận nghỉ việc. Nếu không dùng bản sao thì phải có giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Trường hợp người bệnh cần nghỉ để điều trị ngoại trú sau khi ra viện thì cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ số ngày nghỉ ghi tại phần ghi chú của giấy ra viện để làm căn cứ thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Quy định về hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau

2. Trường hợp người lao động, con của người lao động khám, chữa trị ở nước ngoài

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 100 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ giải quyết chế độ đau ốm phải có bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

Căn cứ vào Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 4 của Quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quy định chi tiết về hồ sơ giải quyết chế độ đau ốm cho người lao động khám, chữa bệnh ở nước ngoài hoặc người lao động có con dưới 07 tuổi khám, chữa bệnh ở nước ngoài bao gồm:

– Bản sao bản dịch tiếng Việt giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp (bản sao được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam) – Theo Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook