Quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề năm 2023

Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

Quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

1. Các trường hợp người lao động được hỗ trợ học nghề

Hỗ trợ học nghề là một trong những chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động hưởng khi thất nghiệp, nếu thỏa mãn đủ 04 điều kiện để được hỗ trợ học nghề, bao gồm:

– Đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc

– Người lao động chưa tìm được việc trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

– Đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc

Tuy nhiên, người lao động khi đủ các điều kiện này muốn được hưởng hỗ trợ học nghề thì còn phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề để nộp lên trung tâm dịch vụ việc làm.

Quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

Thông thường, hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề được nộp cùng với hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp để người lao động có thể vừa nhận trợ cấp thất nghiệp vừa được hỗ trợ học nghề (cũng do cần phải có hồ sơ để được hưởng trợ cấp thất nghiệp). trợ cấp thất nghiệp là một trong những điều kiện được hỗ trợ học nghề). Tuy nhiên, vẫn có trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp xin hỗ trợ học nghề.

2.1. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo Mẫu của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định)

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặ cđã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc

– Quyết định thôi việc

– Quyết định sa thải

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

– Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã

– Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký, lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động

– Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng mùa vụ hoặc công việc có thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng

-…

Đây là các giấy giấy tờ chứng minh người lao động đã chấm dứt hợp đồng, không còn tham gia vào quan hệ lao động với tư cách người lao động.

Sổ bảo hiểm xã hội

Sổ bảo hiểm xã hội nhằm chứng minh người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đủ thời gian quy định để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

 

2.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm:

Đề nghị hỗ trợ học nghề (theo Mẫu của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định)

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ

– Quyết định sa thải

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặ cđã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

– Quyết định thôi việc

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

– Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký, lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động

– Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng mùa vụ hoặc công việc có thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng

– Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã

-…

Đây là các giấy giấy tờ chứng minh người lao động đã chấm dứt hợp đồng, không còn tham gia vào quan hệ lao động với tư cách người lao động (có thể gộp vào hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

Sổ bảo hiểm xã hội

Nhằm chứng minh người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 09 tháng trong 24 tháng trước khi thất nghiệp (một trong các điều kiện để người lao động được hỗ trợ học nghề).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook