Quy định về hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội năm 2023

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

Người muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phải đăng ký, hoặc có trường hợp đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm tự nguyện, cấp sổ bảo hiểm xã hội. Vậy, hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội như thế nào?

1. Khái niệm sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 96 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Điều 96. Sổ bảo hiểm xã hội

  1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

Do đó:

– Sổ bảo hiểm xã hội là loại sổ được cấp riêng cho từng người lao động để kiểm soát việc đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Tức là mỗi người lao động chỉ có một sổ bảo hiểm xã hội, giúp họ có thể theo dõi quá trình đóng và hưởng bảo hiểm xã hội một cách thống nhất. Mặt khác, không có nhân viên nào được hưởng lợi từ cùng một sổ bảo hiểm xã hội. Sự khác biệt này được thể hiện qua số bảo hiểm xã hội của người lao động ghi trong sổ bảo hiểm xã hội.

– Sổ bảo hiểm xã hội được lập ra nhằm mục đích lưu trữ các thông tin liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội nên là một trong những bộ phận quan trọng trong hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động.

– Theo khoản 2 Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Sổ Bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng Thẻ Bảo hiểm xã hội vào năm 2020. Tuy nhiên, đến nay (năm 2021), sổ bảo hiểm xã hội vẫn được sử dụng với mục đích, phương thức như trước năm 2020.

Theo Điều 23 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thành phần hồ sơ đăng ký, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bao gồm thành phần được cung cấp bởi người lao động và thành phần được cung cấp từ người sử dụng lao động.

Quy định về hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

2. Thành phần hồ sơ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 24 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh mức đóng và cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm 02 thành phần do người tham gia và cơ quan/cơ quan thu do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp.

2.1. Thành phần hồ sơ do người tham gia cung cấp

Căn cứ vào Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 24 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cung cấp tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)

2.2. Thành phần hồ sơ do đại lý thu/cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp

Đại lý thu/cơ quan bảo hiểm xã hội

– Đại lý thu là tổ chức được cơ quan Bảo hiểm xã hội ký Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, gồm: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp (Theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam). Theo đó, đại lý thu có trách nhiệm thu bảo hiểm xã hội từ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (trong trường hợp này).

– Cơ quan bảo hiểm xã hội: Chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện, cấp tỉnh có trách nhiệm thu bảo hiểm xã hội trực tiếp từ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên cũng chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện, tỉnh có trách nhiệm cung cấp thành phần hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội.

Thành phần hồ sơ

Căn cứ vào Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 24 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại lý thu/cơ quan bảo hiểm xã hội (trong trường hợp người lao động đăng ký trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội) phải cung cấp danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (theo mẫu D05 -TS) vào hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. đóng góp bảo hiểm; cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Quy định về hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

3. Quy định số lượng hồ sơ

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 24 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lượng hồ sơ là 01 bộ cho mỗi lần đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook