Quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục khi vi phạm kinh doanh karaoke, vũ trường năm 2023

Quy định về thẩm quyền giao đất năm 2023

Quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục khi vi phạm kinh doanh karaoke, vũ trường

Quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục khi vi phạm kinh doanh karaoke, vũ trường

I. Hình thức xử phạt bổ sung khi vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Hình thức xử phạt bổ sung là hình thức xử phạt được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính đối với một số hành vi nhất định nhằm tăng cường, củng cố hiệu lực của hình thức xử phạt chính (ngoài hình thức xử phạt chính). Nếu cá nhân, tổ chức không thuộc hình thức xử phạt chính thì cơ quan công quyền có thẩm quyền không thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với cá nhân hoặc tổ chức đó.

1. Tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường từ 18 tháng đến 24 tháng.

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình thức xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Trong khi quyền giữ giấy phép hoặc chứng chỉ thực tập bị thu hồi, các cá nhân và tổ chức không được phép thực hiện các hoạt động được liệt kê trong giấy phép hoặc chứng chỉ thực tập. Hình phạt này áp dụng đối với các hành vi sau:

• Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân khác kinh doanh dịch vụ karaoke nhằm mục đích kinh doanh.

• Cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép hoạt động hộp đêm vào mục đích kinh doanh.

Quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục khi vi phạm kinh doanh karaoke, vũ trường

2. Tịch thu tang vật vi phạm.

Tịch thu tang vật vi phạm là việc bổ sung vào ngân sách nhà nước những hàng hóa, tiền, vật dụng, tài nguyên liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính và được áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính nghiêm trọng do người phạm tội cố ý sơ suất. cá nhân, tổ chức.

Ngoài hình thức xử phạt chính là phạt tiền, vi phạm một trong các hành vi sau đây còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

• Sửa đổi, xóa bỏ hoặc sửa đổi, thay đổi nội dung giấy phép để đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục khi vi phạm kinh doanh karaoke, vũ trường

II. Biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Biện pháp khắc phục hậu quả được hiểu là hình thức cưỡng chế do Nhà nước tiến hành, buộc người có hành vi vi phạm hành chính phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra. Khi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội, ngoài hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền thì có thể chịu các biện pháp khắc phục hậu quả sau:

1. Buộc thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Khoản 1, Điều 16, Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.
 • Không tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.
 • Hết thời hạn tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà không khắc phục hoặc khắc phục không đầy đủ các vi phạm.
 • Vi phạm điều kiện kinh doanh gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản.
 • Được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nhưng không kinh doanh trong 12 tháng liên tục.
 • Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, mà tái phạm các hành vi vi phạm đã nêu tại văn bản yêu cầu tạm dừng kinh doanh.

Đối với hành vi khai man trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường trong trường hợp được cấp trái quy định về làm giả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ngày

Sau khi nhận được quyết định thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp, hộ nghề nghiệp phải nộp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đã được cấp cho cơ quan. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi. Chủ cơ sở thương mại phải nộp phạt về hành vi của mình, đồng thời phải thực hiện các biện pháp khắc phục nêu trên.

2. Quy định buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp như tiền, tài sản, giấy tờ, vật có giá trị có được do vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đã cam kết bổ sung vào ngân sách nhà nước, vào nước hoặc hoàn trả vật phù hợp; trả lại một khoản tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nếu tang vật, phương tiện đó bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế. Khi thực hiện 8 hành vi sau đây, ngoài việc phải nộp phạt còn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do phạm tội:

 • Kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày.
 • Kinh doanh dịch vụ vũ trường trong khoảng thời gian từ 02 giờ đến 8 giờ mỗi ngày.
 • Kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định.
 • Sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh.
 • Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke để kinh doanh.
 • Kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép theo quy định.
 • Sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh.
 • Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường để kinh doanh.

Nhìn chung, Nghị định 38/2021/NĐ-CP thay đổi căn bản nội dung của Nghị định 158/2013/NĐ-CP theo hướng chi tiết và cụ thể hơn với tách bạch nội dung về hoạt động vũ trường và hoạt động karaoke. Từng hành vi vi phạm sẽ căn cứ vào đó để có chế tài phù hợp, là phạt tiền hay phạt cảnh có, có áp dụng hình thực xử phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả hay không.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục khi vi phạm kinh doanh karaoke, vũ trường

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook