Quy định về hình thức đầu tư phát triển Quỹ bảo hiểm xã hội và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về hình thức đầu tư phát triển Quỹ bảo hiểm xã hội và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về hình thức đầu tư phát triển Quỹ bảo hiểm xã hội và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

1. Các hình thức đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào Điều 4 Thông tư số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ, có 05 hình thức theo thứ tự ưu tiên:

1.1. Mua trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu chính phủ là trái phiếu do chính phủ phát hành để bù đắp thâm hụt ngân sách quốc gia, tài trợ cho các biện pháp phúc lợi công cộng ở trung ương và địa phương hoặc như một phương tiện điều tiết tiền tệ. Người mua trái phiếu Chính phủ sẽ được thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu. Nó được coi là một khoản đầu tư an toàn vì người phát hành trái phiếu là chính phủ và nó được thanh toán đúng hạn, nghĩa là chính phủ có trách nhiệm thanh toán đúng hạn.

1.2. Cho ngân sách nhà nước vay

Như trường hợp trên, ngân sách quốc gia bao gồm tổng thu, chi của Chính phủ, được dự toán và thực hiện trong những khoảng thời gian cụ thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định nhằm bảo đảm các nhiệm vụ sau: . Chức năng nhà nước và do đó các khoản vay từ ngân sách nhà nước được đảm bảo an toàn. Đối với các khoản cho Ngân sách Nhà nước vay, Ngân sách Nhà nước có trách nhiệm hoàn trả đúng hạn và với lãi suất phù hợp vì Ngân sách Nhà nước phục vụ hoạt động của Nhà nước.

Quy định về hình thức đầu tư phát triển Quỹ bảo hiểm xã hội và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

1.3. Gửi tiền; mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng thương mại có chất lượng kinh doanh tốt theo xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là ngân hàng đáp ứng các tiêu chí và đạt tiêu chuẩn, điểm cao trong uy tín, đánh giá kinh doanh của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. ngân hàng Nhà nước.

Vì vậy, việc gửi và mua trái phiếu, kỳ phiếu, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng này là hoạt động đầu tư an toàn và là cơ hội thu hồi vốn khi lãi suất cao. Tuy nhiên, không có ngân hàng thương mại nào dù có uy tín đến đâu cũng có thể đảm bảo 100% khả năng trả nợ gốc và lãi (nghĩa là hoạt động ngân hàng vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro). Vì vậy, hình thức đầu tư này được phân loại theo 2 hình thức trên.

1.4. Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành

Hoạt động cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành chỉ được áp dụng đối với Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời số tiền đầu tư không được vượt quá 20% số dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của năm trước liền kề.

Quy định về hình thức đầu tư phát triển Quỹ bảo hiểm xã hội và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

1.5. Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tương tự như hình thức đầu tư “Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành”, hình thức này chỉ được áp dụng đối với Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời số tiền đầu tư không được vượt quá 20% số dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của năm trước liền kề.

Các dự án quan trọng có thể đem lại nguồn thu lớn cho Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhưng ngược lại rủi ro của các dự án này cao hơn hẳn so với các điểm đến đầu tư trên. Vì vậy, hình thức này được ưu tiên cuối cùng.

2. Quy định chủ thể quyết định hình thức đầu tư

Theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hình thức đầu tư, cơ cấu đầu tư của Quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hình thức đầu tư phát triển Quỹ bảo hiểm xã hội và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook