Quy định về hành vi vi phạm tổ chức lễ hội thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng năm 2023

Quy định về thẩm quyền giao đất năm 2023

Quy định về hành vi vi phạm tổ chức lễ hội thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Quy định về hành vi vi phạm tổ chức lễ hội thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Nghị định 38/2021/ND-CP (Nghị định 38) Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2020, đã hết hiệu lực. Nghị định 158/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Phần mở đầu Nghị định 38 có quy định chi tiết về vấn đề văn hóa, quảng cáo, trong đó có quy định về các biện pháp xử phạt chính và biện pháp khắc phục hành vi vi phạm quy định.

Nội dung:

Điều 14 Nghị định 38/2021/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo quy định việc xử lý vi phạm Quy chế tổ chức Lễ hội. Phạt tiền là hình thức xử phạt chính mà tổ chức, cá nhân phải bỏ ra một số tiền đáng kể để nộp cho cơ quan nhà nước có liên quan về hành vi vi phạm của mình.

Với mỗi hành vi cụ thể, mức phạt sẽ khác nhau nhưng thông thường đó là mức trung bình của khung phạt. Theo đó, phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

1. Tổ chức lễ hội theo quy định phải đăng ký mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội và thực hiện theo nội dung được cơ quan quản lý nhà nước có liên quan phê duyệt là một trong những trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 110/2018/ND-CP.

Lễ hội văn hóa, lễ hội nghề nghiệp cấp quốc gia, cấp khu vực và lễ hội có nguồn gốc nước ngoài tổ chức hàng năm phải thông báo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi tổ chức lễ hội. Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội nghề nghiệp tổ chức hàng năm ở cấp tỉnh, cấp huyện, thị trấn phải được thông báo với Ủy ban nhân dân cùng cấp trước khi tổ chức lễ hội.

Mọi lễ hội được tổ chức trên thực tế đều phải có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan công quyền có thẩm quyền giải quyết vấn đề đó, nghĩa là nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản thì lễ hội không thể diễn ra.

Tổ chức lễ hội trong tình trạng này là vi phạm pháp luật. Vì vậy, nếu cần thiết phải đăng ký mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan công quyền có liên quan, bạn sẽ bị phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Quy định về hành vi vi phạm tổ chức lễ hội thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

2. Tổ chức lễ hội truyền thống không đúng với bản chất, ý nghĩa lịch sử, văn hóa.

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 110/2018/ND-CP quy định lễ hội truyền thống (bao gồm lễ hội di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội dân gian) là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Lễ hội diễn ra theo nghi lễ truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân.

Bản chất của lễ hội có thể hiểu là tôn vinh những hình ảnh thiêng liêng, được xác định là “Thần linh” – những con người có thật trong lịch sử hay huyền thoại của dân tộc. Hình ảnh của các vị thần đã hội tụ những đức tính cao đẹp của con người.

Đây là những anh hùng đã chiến đấu chống giặc ngoại xâm; những người khám phá những vùng đất mới và tạo dựng sự nghiệp; những người chống thiên tai và diệt trừ thú dữ; người chữa bệnh cứu sống; Các nhân vật huyền thoại thống trị cuộc sống trên trần gian, giúp con người hướng thiện, duy trì cuộc sống hạnh phúc…

Lễ hội là sự kiện nhằm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn các vị thần linh đã có những đóng góp cho cộng đồng, cho dân tộc, đồng thời bộc lộ những ý nghĩa lịch sử. và ý nghĩa văn hóa của mỗi con người và mỗi sự kiện quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của đất nước Việt Nam qua nhiều thế hệ văn hiến.

Vì vậy, khi tổ chức các lễ hội truyền thống không đúng với tính chất, ý nghĩa lịch sử, văn hóa; làm sai lệch giá trị văn hóa, truyền thống dân tộc sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Quy định về hành vi vi phạm tổ chức lễ hội thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

3. Thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam.

Có thể nói tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam là một trong các điều cấm kị với đạo ứng, văn hóa nước ta cũng như được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật khác là không được vi phạm, tiến tới xóa bỏ, ngăn chặn, hạn chế để không ảnh hưởng lớn đến cộng đồng và mai một đi giá trị của nền văn hóa Việt Nam.

Do đó, cá nhân, tổ chức nào thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, là điểm mới của Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong tổ chức lễ hội.

4. Không tạm dừng tổ chức lễ hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức lễ hội được quy định tại Điều 8 Nghị định 110/2018/ND-CP. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền nhận đăng ký hoặc thông báo có quyền yêu cầu bằng văn bản tạm dừng tổ chức lễ hội trong các trường hợp sau:

– Tổ chức các lễ hội có nội dung, giá trị sai lệch về lễ hội. – Việc tổ chức lễ hội làm mất trật tự, an toàn xã hội; vi phạm các quy định về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường gây hậu quả nghiêm trọng; gây cháy, nổ và tử vong.

– Thiên tai, dịch bệnh xảy ra và có tác động tiêu cực đến đời sống xã hội tại địa phương.

– Có hoạt động phổ biến, tuyên truyền các thông tin, tài liệu, đồ vật có nội dung bịa đặt về giá trị di sản, truyền thống của lễ hội, gây hoang mang trong nhân dân.

Vì vậy, nếu phát sinh một trong các tình huống này, Ban tổ chức Lễ hội sẽ tạm dừng hoặc dừng ngay các hoạt động lễ hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; nhanh chóng khắc phục hậu quả, đề xuất phương án tiếp tục tổ chức lễ hội trình cơ quan quản lý nhà nước có liên quan xem xét, quyết định.

Đặc biệt với tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp hiện nay, các địa phương trên cả nước đã quyết định tạm dừng tổ chức lễ hội, vi phạm sẽ bị phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, là điểm mới của Nghị định 38/2021/ND-CP về xử phạt hành chính trong việc tổ chức lễ hội.

5. Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan.

Như đã nói ở trên, mê tín dị đoan là có niềm tin vào những thứ nhảm nhí, mơ hồ, không có thật và không phù hợp với quy luật tự nhiên, chủ yếu xuất hiện trong lĩnh vực tâm linh và dẫn tới những hậu quả xấu không chỉ đối với cá nhân, gia đình mà còn lan ra cả cộng đồng về thời gian, tài sản, sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm tới cả tính mạng con người. Đây là biểu hiện mang tính cực đoan của cá nhân, tổ chức về tín ngưỡng của cá nhân và có thể gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt.

Bài trừ mê tín dị đoan là một trong những chính sách của Đảng và Nhà nước, người tham gia kê hội có trách nhiệm không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi vi phạm bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hành vi vi phạm tổ chức lễ hội thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook