Quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2023

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản có được từ lao động

Quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Các hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm  chào bán, niêm yết, giao dịch, giao dịch, đầu tư chứng khoán, cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán, công bố thông tin, quản lý công ty đại chúng và các hoạt động khác quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019.

Quản lý và tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Sự phát triển của thị trường chứng khoán, pháp luật đặt ra những quy định cấm một số hành vi nhất định và thiết lập các nguyên tắc hoạt động của giá trị cổ phiếu và diễn biến cổ phiếu.

Quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Điều 12 Luật chứng khoán năm 2019 quy định 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm như sau:

– Trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện hành vi gian lận, lừa dối, làm giả tài liệu, tạo dựng thông tin sai lệch hoặc công bố thông tin sai sự thật hoặc che giấu thông tin hoặc bỏ sót thông tin cần thiết gây hiểu nhầm ảnh hưởng nghiêm trọng  đến hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch,  đầu tư chứng khoán và cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán.

– Sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán cho chính mình hoặc  người khác; tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán dựa trên  thông tin nội bộ.

– Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của chính mình hoặc bên thứ ba hoặc thông đồng mua bán chứng khoán nhằm tạo cung cầu giả tạo; Mua bán chứng khoán thông đồng, lôi kéo người khác mua, bán để thao túng giá cổ phiếu; kết hợp hoặc sử dụng các phương thức giao dịch khác hoặc kết hợp để tung tin đồn thất thiệt hoặc cung cấp thông tin sai sự thật ra công chúng nhằm thao túng giá cổ phiếu.

– Thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Quốc gia cấp  phép,  chứng nhận hoặc chấp thuận.

– Sử dụng tài khoản và tài sản của khách hàng mà không có sự cho phép của khách hàng  hoặc trái  pháp luật hoặc lạm dụng lòng tin vào tài sản phù hợp của khách hàng.

– Cho bên thứ ba mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán hoặc đứng tên người khác nắm giữ chứng khoán  dẫn đến  thao túng giá cổ phiếu.

– Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái với quy định của Luật Chứng khoán Thị trường  chứng khoán là nơi hoặc hình thức trao đổi thông tin nhằm tập hợp các lệnh mua, bán, trao đổi chứng khoán. Các quy định về các hành vi bị nghiêm cấm được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo  thống nhất với các tội phạm về chứng khoán được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

2. Quy định nguyên tắc, chính sách hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Điều 5 Luật chứng khoán năm 2019 đặt ra các nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán mà các chủ thể phải tuân thủ, bảo đảm bao gồm:

“Điều 5. Nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.

Công bằng, công khai, minh bạch.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.”

Trong khi đó, để tạo thuận lợi cho việc phát triển và quản lý thị trường chứng khoán, theo Điều 6 Luật Chứng khoán  2019, Nhà nước đã  thực hiện các chính sách sau:

– Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước  đầu tư, hoạt động trên thị trường chứng khoán nhằm huy động các nguồn vốn trung  và dài hạn cho đầu tư phát triển.

– Quản lý, giám sát để đảm bảo  thị trường chứng khoán hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả.

– Đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin phục vụ hoạt động  thị trường chứng khoán, phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực chứng khoán, tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook