Quy định về giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

Quy định về giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

1. Trường hợp người lao động đang làm việc cho người sử dụng lao động

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần là 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu (được xác định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội)

Thành phần hồ sơ:

– Sổ bảo hiểm xã hội

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Quy định về giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

2. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

– Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

– Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần là 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu (được xác định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội)

3. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

  1. Quy định về giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần
  2. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần là 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu (được xác định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội)
  3. Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội

– Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù (trong trường hợp người lao động đang chấp hành hình phạt tù)

– Đơn đề nghị hưởng lương hưu

– Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép

– Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về.

Quy định về giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

4. Quy định trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu

Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần. Quy định về giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần là 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu (được xác định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội)

Bước 2: Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, thời hạn giải quyết là

– 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu

– 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả cho người lao động có đủ điều kiện hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần.

Nếu không giải quyết, cơ quan bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản đến chủ thể nộp hồ sơ và nêu rõ lý do không giải quyết.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook