Quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn

Quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn
Những trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn thì phải giải trình lý do? Trường hợp hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người hưởng thì giải quyết như thế nào? Sau đây, Luật Nam Sơn xin trình bày về vấn đề quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn

1. Các trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn cần giải thích lý do

Căn cứ vào Điều 61 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, các trường hợp chậm hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cần giải thích lý do bao gồm:

– Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị (về Quỹ BHXH) quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ mở chế độ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động: Nếu người sử dụng lao động nộp hồ sơ chậm, người lao động nộp hồ sơ chậm phải có văn bản nêu rõ lý do gửi cơ quan BHXH.

– Người sử dụng lao động nộp danh sách người hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (với Quỹ BHXH) chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày người lao động bị tuyên bố ốm đau. lý do đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà chưa trả tiền bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc người lao động: Bảo hiểm xã hội Cơ quan phải có văn bản trả lời cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải có văn bản giải thích rõ lý do cho người sử dụng lao động và người lao động.

Quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn

2. Quy định giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng

Trong trường hợp Quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn, đối tượng là nguồn gốc của việc giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp bị chậm trễ so với thời gian giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. trường hợp đối tượng làm chậm giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là bản thân người lao động hoặc thành viên gia đình người lao động thuộc diện hưởng chế độ tử tuất thì được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

Quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn

Ví dụ: Trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ muộn khiến người lao động hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp muộn, gây thiệt hại đến quyền lợi của người lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động.

Quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn

Trường hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp muộn gây thiệt hại về quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động thì cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm bồi thường cho người lao động.

Trường hợp bản thân người lao động nộp thành phần hồ sơ muộn dẫn đến hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm thì dù có gây thiệt hại đến quyền, lợi ích của người lao động thì người lao động vẫn không được bồi thường.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook