Quy định về giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp năm 2023 (Phần 2)

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Quy định về giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp

Quy định về giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp
2. Quy định Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở nhiều hợp đồng lao động, sau đó tiếp tục bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số lượng ít hơn số lượng hợp đồng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần trước

Đây là trường hợp người lao động đồng thời tham gia nhiều hợp đồng lao động mà bị tai nạn lao động, được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp và được giám định mức suy giảm khả năng lao động khi tham gia nhiều hợp đồng lao động. Tuy nhiên, thời gian tiếp theo khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (và thực hiện giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động) thì người lao động không còn được tham gia nhiều hợp đồng lao động nữa.

Trong trường hợp này, theo Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, khi tính mức trợ cấp theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có 02 trường hợp:

– Mức trợ cấp theo số năm đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi tính như (Phần 1) vẫn thấp hơn mức hiện hưởng thì giữ nguyên mức hiện hưởng

– Mức trợ cấp theo số năm đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi tính như (Phần 1) cao hơn mức hiện hưởng thì bắt đầu hưởng mức trợ cấp mới.

Quy định về giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp

Ví dụ: Người lao động A (tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 10/2017) làm việc đồng thời cho công ty B và công ty C theo hợp đồng lao động từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2019. Trong thời gian này, tháng 5/2019, người lao động bị tai nạn tại làm việc và sau đó bị giám định là bị suy giảm 15% khả năng lao động.

Từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2021, nhân viên A tiếp tục làm việc cho công ty B (và tiếp tục đóng BHXH) nhưng chấm dứt hợp đồng lao động với công ty C vào cuối tháng 8/2019. Tiền lương tháng 7/2018 của nhân viên công ty B là 10.000.000 (đồng), công ty C là 20.000.000 (đồng).

Tháng 7/2021, người lao động A phát hiện bị bệnh nghề nghiệp phải giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động. Có nguồn gốc từ:

Mức bồi thường theo số năm tham gia bảo hiểm của người lao động khi bị tai nạn lao động (lần đầu) là:

Mức trợ cấp theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = [(10.000.000 + 20.000.000) x 0,5] + 0 x (10.000.000 + 20 000.000) x 0,3 = 15.000.000 (đồng)

Thời gian làm căn cứ truy thu chế độ theo thời gian đóng bảo hiểm của người lao động A là: 03 năm 02 tháng

Mức bồi thường theo số năm đóng bảo hiểm của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (theo giám định chung) là:

Mức trợ cấp theo số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = (10.000.000 x 0,5) + (3 – 1) x (10.000.000 x 0,3) = 11.000.000 (Đồng)

Do 11.000.000 đồng nhỏ hơn 15.000.000 đồng nên mức trợ cấp cũ (theo số năm đóng BHXH) cho người lao động không đổi là 15.000.000 (đồng).

Quy định về giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp

3. Thời điểm hưởng trợ cấp

Trong các trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp, theo Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời điểm hưởng trợ cấp được tính kể từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện của lần điều trị đối với tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định Y khoa nếu không điều trị nội trú hoặc không xác định được thời điểm điều trị ổn định xong, ra viện.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã hưởng trợ cấp mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới được giám định tổng hợp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook