Quy định về đối tượng Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo điều chỉnh năm 2023

Quy định về đối tượng Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo điều chỉnh

Quy định về đối tượng Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo điều chỉnh
 

Mục đích của ứng dụng được hiểu là hạn chế những người có thể/phải tuân thủ tài liệu này. Những người không thuộc đối tượng áp dụng nêu trong nghị định có thể nộp đơn, tham khảo nhưng không bắt buộc phải tuân thủ các quy định này. Đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo ở Việt Nam, ở nước ngoài và trên trên lãnh thổ Việt Nam.

Cụ thể bao gồm:

a. Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan nhà nước, thực hiện hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực văn hóa, quảng cáo khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi đó không nằm trong phạm vi công việc được cấp trên giao cho trước đó thì phải chịu chế tài hành chính quy định tại nghị định này.

b. Doanh nghiệp Việt Nam và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện), doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Doanh nghiệp hay các đơn vị trực thuộc khác bao gồm doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài thành lập ở nước ngoài nhưng có chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam.

– Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của công ty, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty, trong đó có chức năng đại diện theo ủy quyền. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của công ty và bảo vệ các lợi ích này. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng thương mại của công ty. Quy định này là kế thừa các quy định cũ của hai nghị định trước đó: Nghị định số 56/2006/ND-CP và Nghị định số 158/2013/ND-CP.

Dù là cá nhân hay công ty nước ngoài, có yếu tố nước ngoài, công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo liên quan trên lãnh thổ Việt Nam, nếu vi phạm sẽ luôn bị xử phạt hành chính.

c. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của xã hội. xã viên trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

– Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể có đồng sở hữu và có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu chung của các hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý công đoàn hợp tác xã.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cũng là tổ chức thương mại và được đăng ký các ngành nghề liên quan đến văn hóa, quảng cáo. Do đó, các hành vi vi phạm vẫn phải tuân theo nghị định này. Đây là quy định cụ thể so với 2 nghị định trước, mở rộng phạm vi áp dụng đối với người vi phạm nghị định này.

d. Đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

– Đơn vị sự nghiệp công là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý Nhà nước.

– Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là tổ chức dịch vụ công không thuộc khu vực công, do các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân thành lập hoặc đơn vị liên doanh giữa các tổ chức sự nghiệp công lập trong và ngoài nước, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công và hoạt động. theo mô hình kinh tế.

Vì vậy, các đơn vị này chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động văn hóa, quảng cáo, thực hiện thanh tra, xác minh trong lĩnh vực này và luôn phải tuân theo quy định. Quy định này cũng là sự mở rộng đối tượng điều chỉnh của Nghị định 38/2021/ND-CP.

Quy định về đối tượng Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo điều chỉnh
 

e. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Đây là các tổ chức chuyên nghiệp, được thành lập nhằm mục đích bảo vệ trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo và có đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kể cả tổ chức này dù là của Việt Nam thành lập hay của nước ngoài đều chịu sự điều chỉnh của Nghị định và là việc mở rộng phạm vi của các nghị định tiền nhiệm.

d. Các tổ chức khác có hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Đây là điều khoản mở của Nghị định 38/2021/NĐ-CP để tránh trường hợp nếu có tổ chức nào chưa được quy định thì khi vi phạm vẫn được áp dụng để tránh việc bỏ sót.

Quy định về đối tượng Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo điều chỉnh

2. Quy định người có thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Đây là những người thực hiện chức năng của cơ quan quản lý nhà nước khi biết các tổ chức trên có hành vi vi phạm. Khi nhận được thông tin, cơ quan công quyền có thẩm quyền sẽ tiến hành, đánh giá hoạt động và người có thẩm quyền đăng ký sẽ lập biên bản vi phạm quy định tại điều, khoản và người có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt và buộc các cá nhân, tổ chức phải tuân thủ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về đối tượng Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo điều chỉnh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook