Quy định về đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí học tập năm 2023

Quy định về trích đo địa chính thửa đất năm 2023

Quy định về đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí học tập

Quy định về đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí học tập
Căn cứ pháp lý

– Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Quy định về đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí học tập

Học phí là gì?

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn học phí. hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Vì vậy, học phí là khoản tiền mà người học phải bỏ ra để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí cho dịch vụ giáo dục và đào tạo. Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục và đào tạo quy định tại nghị định này.

Đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí

Đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí được quy định tại Điều 14 Nghị định 81/2021/NĐ-CP gồm các học sinh, sinh viên thuộc các trường hợp sau:

  1. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

– Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa – nghệ thuật bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

– Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được xác định là xã thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 1 trong 2 tiêu chí sau:

  1. Có tỉ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên (riêng các xã thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có trên 150 hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số).
  2. Có tỉ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (riêng các xã thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 12% đến dưới 15%) và có 1 trong các tiêu chí sau:

+ Có trên 60% tỉ lệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của xã.

+ Có số người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông từ 20% trở lên.

+ Số lao động có việc làm nhưng chưa qua đào tạo từ 3 tháng trở lên chiếm trên 80% tổng số lao động có việc làm.

+ Đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm xã dài trên 20 km, trong đó có trên 50% số km chưa được rải nhựa hoặc đổ bê-tông.

  1. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 thì tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Còn bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  1. Đối tượng được hỗ trợ tiền đóng học phí:

Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí.

Quy định về đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí học tập

Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập và trường hợp không thu học phí có thời hạn

* Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập được quy định tại Điều 18 Nghị 81/2021/NĐ-CP gồm trẻ em mẫu giáo, học sinh phổ thông và học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Mồ côi cả cha và mẹ;

– Là người khuyết tật theo quy đinh pháp luật người khuyết tật.

– Có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Có nơi ở tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

* Trường hợp không thu học phí có thời hạn:

Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, sự kiện bất khả kháng đã được cơ quan có thẩm quyền công bố; Tùy theo phạm vi, mức độ thiệt hại, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học sinh mầm non và học sinh THCS công lập. học sinh học trong các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Sự kiện bất khả kháng ở đây có thể hiểu là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được ngay cả khi đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong điều kiện và khả năng cho phép như dịch bệnh, lũ lụt, động đất, núi lửa phun, chiến tranh. …

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí học tập

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook