Quy định về điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm năm 2023

Quy định về xác minh điều kiện thi hành án dân sự năm 2023

Quy định về điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Quy định về điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
Các điều khoản vay từ Quỹ Việc làm Quốc gia đối với các nhóm người vay khác nhau là khác nhau. Đối với người lao động và người sử dụng lao động, điều kiện để được vay vốn từ Quỹ Việc làm Quốc gia là gì?

1. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 13 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh phải đáp ứng đủ 03 điều kiện mới có thể vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm:

a. Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định

Các dự án vốn vay đều có tính khả thi tại địa phương, phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn từ Quỹ Lao động quốc gia và thu hút nhiều lao động về nước. Việc làm ổn định là dự án trong phạm vi địa phương và có tác động chung đến hoạt động vay vốn của nhiều người sử dụng lao động (không chỉ riêng một công ty, hợp tác xã hay hộ kinh doanh).

b. Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án

Dự án vay vốn trên phải được xác nhận của cơ quan, tổ chức liên quan nơi thực hiện dự án (thuộc dự án thực hiện) đó là Ủy ban nhân dân cấp xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khi vay vốn phải có văn bản thuyết minh dự án vay vốn được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về địa điểm thực hiện dự án theo Mẫu số 2 Nghị định. số 74/2019/ND-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ.

Quy định về điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

c. Có bảo đảm tiền vay

Theo Điều 27 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015, sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/09/2019, đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Như vậy, trong trường hợp khoản vay dưới 100 triệu đồng, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh không cần có bảo đảm tiền vay.

2. Quy định Đối với người lao động

Theo Khoản 2 Điều 13 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, người lao động phải đáp ứng đủ 03 điều kiện thì mới có thể vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Tức là, người lao động phải đủ 18 tuổi, có khả năng điều khiển hành vi đầy đủ, không bị tuyên mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, hay bị tuyên có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi. Theo đó, người lao động chưa thành niên, người lao động là người khuyết tật mà bị Tòa án tuyên có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi thì không thể tự mình vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.

 

Quy định về điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

b. Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án

Nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm người lao động thể hiện trong giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án.

c. Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án

Nơi cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án còn phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Đồng thời, nếu người lao động thuộc một trong các trường hợp ưu tiên như người khuyết tật, người dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì chỉ có UBND cấp xã nơi cư trú của người lao động. thông tin về nhân viên này.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook