Quy định về điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động năm 2023

Quy định về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định năm 2023

Quy định về điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Quy định về điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động
1. Điều kiện hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Căn cứ vào Điều 20 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, người lao động phải thỏa mãn 03 điều kiện thì mới được hưởng hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp:

Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp

Đây là khoản hỗ trợ điều trị bệnh cho người lao động sau khi phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp nên trước hết người lao động phải thuộc đối tượng được hỗ trợ là người mắc bệnh nghề nghiệp và đang trong quá trình điều trị bệnh nghề nghiệp.

Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Do phạm vi bảo hiểm được trừ vào thu nhập của Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nên người lao động phải tham gia Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để được hưởng bảo hiểm từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, người lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên, không kể tháng nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ điều trị bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ: Người lao động đã điều trị bệnh nghề nghiệp từ tháng 7/2021 thì trước đó ít nhất 12 tháng (tức là từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2021) người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để được hỗ trợ khám giám định.

Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệp có thể được phát hiện sau một thời gian dài người lao động mắc bệnh, sau đó người lao động không còn khả năng thực hiện công việc, nghề nghiệp đã gây ra bệnh nghề nghiệp (chuyển ngành, đổi nghề, nghỉ việc đối với người sử dụng lao động cũ đã nghỉ hưu).

Để các khoản hỗ trợ được chi trả đúng đối tượng, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi làm nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp (đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội). ăn kiêng)

Ví dụ: Người lao động đi khám bệnh nghề nghiệp vào tháng 8/2021 nhưng công việc hiện tại của người lao động là công việc nhẹ nhàng, người lao động chấm dứt hợp đồng với người sử dụng lao động cũ từ tháng 12/12/2020.

Công việc người lao động làm theo hợp đồng lao động cũ là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tính từ tháng 4/2010. Theo đó, người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4/2010 đến tháng 12/2020 phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mới được hưởng trợ cấp. trong điều trị bệnh nghề nghiệp.

Quy định về điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

2. Quy định mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

2.1. Mức hỗ trợ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.

Suy ra:

Chi phí chữa bệnh nghề nghiệp = Mức chi phí chữa bệnh (theo biểu giá khám bệnh) – chi phí mà bảo hiểm y tế đã chi trả

Trong đó:

– Biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp hiện nay được quy định trong Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế.

– Chi phí mà bảo hiểm y tế chi trả được quy định theo Luật bảo hiểm y tế, Luật an toàn, vệ sinh lao động

– Tổng chi phí chữa bệnh nghề nghiệp (đã trừ chi phí mà bảo hiểm y tế chi trả) có thể cao hơn mức 30.000.000 Đồng. Ví dụ: Chi phí chữa bệnh nghề nghiệp (đã trừ chi phí mà bảo hiểm y tế chi trả) là 34.000.000 Đồng. Suy ra 50% chi phí chữa bệnh của người lao động là 17.000.000 Đồng. Trong trường hợp này, người lao động được hỗ trợ 15.000.000 (Đồng).

Quy định về điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

2.2. Số lần hỗ trợ

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Ví dụ: Người lao động đi chữa bệnh nghề nghiệp vào tháng 05/2019, đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ và được nhận tiền hỗ trợ

Tháng 11/2019 người lao động tiếp tục chữa bệnh nghề nghiệp và đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp nhưng không được hưởng hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp do trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Tháng 08/2020 người lao động tiếp tục chữa bệnh nghề nghiệp, đủ điều kiện hưởng tiền hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp và được nhận tiền hỗ trợ.

Tháng 07/2021 người lao động tiếp tục chữa bệnh nghề nghiệp, đủ điều kiện hưởng tiền hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp nhưng không được hưởng do đã hưởng 02 lần (tối đa mỗi người lao động chỉ được hưởng tiền hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp 02 lần).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook