Quy định về điều kiện và mức hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động năm 2023

Quy định về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định năm 2023

Quy định về điều kiện và mức hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Quy định về điều kiện và mức hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Người lao động đi khám bệnh nghề nghiệp cũng được hưởng một mức hỗ trợ nhất định nếu đạt đủ các điều kiện theo luật định. Đó là các điều kiện như thế nào? Mức hỗ trợ cho người lao động ra sao?

1. Điều kiện hưởng hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Hỗ trợ khám sức khỏe là một trong những hoạt động hỗ trợ nhằm phòng ngừa và chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (hàng năm, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động trích 10% thu nhập của Quỹ để trang trải chi phí khám chữa bệnh cho hoạt động này).

Về phía người lao động, người lao động phải đáp ứng một số điều kiện nhất định thì mới được hưởng chế độ bảo hiểm khám sức khỏe tại nơi làm việc này.

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ, người lao động phải đáp ứng 02 điều kiện để được hưởng mức hưởng chế độ khám bệnh:

a. Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Ví dụ: Người lao động đi khám bệnh vào tháng 07/2021 thì trong tối thiểu 12 tháng trước (tức từ tháng 08/2020 đến tháng 06/2021) người lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì mới đạt điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để hưởng hỗ trợ khám bệnh.

Quy định về điều kiện và mức hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động

b. Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

Sau khi được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp, người lao động đáp ứng một trong các điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp và được thanh toán chi phí khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp do mắc bệnh nghề nghiệp. công việc và các hoạt động làm việc của nhân viên tại nơi làm việc chứ không phải các hoạt động hay sai sót của nhân viên.

Để chứng minh điều kiện này, người lao động phải cung cấp cho người sử dụng lao động (đối với người lao động nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội) bản sao bệnh án nghề nghiệp có chứng thực của cơ sở y tế khám và điều trị bệnh nghề nghiệp.

2. Quy định mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp

2.1. Mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800.000 Đồng/người/lần khám.

Theo đó, chi phí khám bệnh ở đây là: Mức chi phí khám bệnh (theo biểu giá khám bệnh) – chi phí mà bảo hiểm y tế đã chi trả

Trong đó:

Biểu giá khám bệnh hiện nay được quy định trong Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế.

Mức chi trả tối đa cho người lao động là 800.000 Đồng/ người/ lần khám.

Ví dụ: Người lao động có mức chi phí khám bệnh sau khi trừ chi phí mà bảo hiểm y tế chi trả là 1.000.000 Đồng thì người lao động vẫn chỉ được hỗ trợ 800.000 Đồng cho lần khám đó.

Quy định về điều kiện và mức hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động

2.2. Số lần được hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ, số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Ví dụ: Người lao động đi khám bệnh nghề nghiệp vào tháng 08/2019, đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ khám bệnh nghiệp và được nhận tiền hỗ trợ

Tháng 10/2019 người lao động tiếp tục đi khám bệnh nghề nghiệp và đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp nhưng không được hưởng hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp do trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Tháng 05/2020 người lao động tiếp tục đi khám bệnh nghề nghiệp, đủ điều kiện hưởng tiền hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp và được nhận tiền hỗ trợ.

Tháng 08/2021 người lao động tiếp tục đi khám bệnh nghề nghiệp, đủ điều kiện hưởng tiền hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp nhưng không được hưởng do đã hưởng 02 lần (tối đa mỗi người lao động chỉ được hưởng tiền hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp 02 lần).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện và mức hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook