Quy định về điều kiện trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán năm 2023

Phương thức tuyển dụng công chức

Quy định về điều kiện trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Quy định về điều kiện trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Quy định về điều kiện trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Thành phần của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam bao gồm các Thành viên giao dịch, là các công ty chứng khoán đã được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ủy quyền đảm nhận vai trò thành viên giao dịch và Thành viên giao dịch đặc biệt bao gồm các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác đã được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phê duyệt trở thành thành viên giao dịch đặc biệt.

Cả hai loại thành viên sẽ được hưởng những lợi thế và trách nhiệm liên quan đến hoạt động trong Sở giao dịch chứng khoán. Do đó, điều kiện tiên quyết để trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán là gì?

Quy định về điều kiện trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Theo Điều 97 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định điều kiện trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán như sau:

“Điều 97. Điều kiện trở thành thành viên giao dịch

Công ty chứng khoán là thành viên bù trừ hoặc thành viên lưu ký có hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ chung; trường hợp đăng ký trở thành thành viên giao dịch công cụ nợ, công ty chứng khoán là thành viên lưu ký và được cấp phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Chứng khoán.

Đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ và nhân sự theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

Không trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt theo quy định pháp luật.”

Theo các quy định do pháp luật nêu ra, để đủ điều kiện là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán, ban đầu người ta phải đáp ứng các tiêu chí thành viên của Bộ. Mỗi Sở giao dịch chứng khoán thiết lập các tiêu chuẩn cụ thể cho tư cách thành viên của mình dựa trên hoàn cảnh hiện hành trong thị trường chứng khoán, cũng như sự tiến triển của công ty chứng khoán.

Quy định về điều kiện trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Để trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán, phải đáp ứng ba điều kiện:

Thứ nhất, công ty chứng khoán phải hoạt động như một thành viên bù trừ hoặc thành viên giám sát, và phải có hợp đồng ủy thác thanh toán với một thành viên bù trừ chung. Trong trường hợp đăng ký làm thành viên giao dịch công cụ nợ, công ty chứng khoán phải đóng vai trò là thành viên giám sát và có giấy phép cần thiết để tiến hành một loạt các hoạt động giao dịch chứng khoán toàn diện. Các hoạt động giao dịch chứng khoán như vậy bao gồm:

– Môi giới chứng khoán; – Tự kinh doanh chứng khoán; – Đảm bảo phát hành chứng khoán; – Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Thông thường, yêu cầu quy định rằng thành viên phải sở hữu một số vốn tối thiểu nhất định. Việc cung cấp số vốn tối thiểu chủ yếu nhằm đảm bảo các thành viên của Bộ có đủ năng lực tài chính để thực hiện các hoạt động kinh doanh thông thường, từ đó thúc đẩy niềm tin của khách hàng đối với các thành viên.

Thứ hai, người ta phải đáp ứng các tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quy trình chuyên môn và nhân sự theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

Do đó, rõ ràng là vấn đề này rất cụ thể, vì một số tổ chức, chẳng hạn như các công ty chứng khoán, đòi hỏi sự hiện diện của Hội đồng quản trị và một đội ngũ chuyên gia có năng lực, những người có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực này

và thể hiện phẩm chất đạo đức đáng khen ngợi, trình độ chuyên môn cao về kinh doanh và có phẩm chất đạo đức tốt, có thể thấy tiêu chí được đưa ra này cũng nhằm để đảm bảo cho hoạt động mua bán chứng khoán ở Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện một cách công bằng và lành mạnh.

Ba là, Không trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt theo quy định pháp luật.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook