Quy định về điều kiện, thời gian và mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề cho người lao động năm 2023

dịch vụ viễn thông

Quy định về điều kiện, thời gian và mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề cho người lao động

Quy định về điều kiện, thời gian và mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề cho người lao động

1. Điều kiện hưởng hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề cho người lao động để duy trì việc làm cho người lao động

Đối tượng phải đáp ứng điều kiện được hỗ trợ tài chính để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động là người sử dụng lao động và người sử dụng lao động cũng được hưởng sự hỗ trợ này.

Theo khoản 1 Điều 47 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, người sử dụng lao động phải có đủ 04 điều kiện sau để được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao: Nghề nghiệp của người lao động:

1.1. Đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ

Để đáp ứng điều kiện này, người sử dụng lao động phải đóng đầy đủ bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả người lao động bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian đóng BHTN của người sử dụng lao động cho người lao động ít nhất là 12 tháng liên tục (01 năm) (đóng mỗi tháng một lần, không kể thời gian người lao động nghỉ việc không hưởng lương, nghỉ việc, trợ cấp thai sản, ốm đau đối với người lao động). quá 14 ngày 01 tháng, tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động) cho đến thời điểm nhận được yêu cầu giúp đỡ.

Quy định về điều kiện, thời gian và mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề cho người lao động

1.2. Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh

Các trường hợp thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất kinh doanh bao gồm:

– Thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động

– Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động

– Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm

Trong trường hợp doanh nghiệp vì lý do bất khả kháng (tác động khách quan từ môi trường, kinh tế, xã hội) mà dẫn đến phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh, thì người sử dụng lao động thỏa mãn điều kiện này.

Các trường hợp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế:

– Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế

– Có sự thay đổi về việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế dẫn đến khó khăn cho người sử dụng lao động

Trong 02 trường hợp này, người sử dụng lao động cũng phải chứng minh “sự khó khăn” do suy giảm kinh tế thông qua các văn bản kê khai về doanh thu của người sử dụng lao động trước và sau khi gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

Quy định về điều kiện, thời gian và mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề cho người lao động

1.3. Không có đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động

Người lao động phải chứng minh được điều kiện này thông qua văn bản kê khai về doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ, văn bản này chứng minh khả năng tài chính của người sử dụng lao động.

2. Thời gian hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 47 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, thời gian hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn để duy trì việc làm cho người lao động theo phương án đã được phê duyệt và tối đa không quá 6 tháng. Tức là hoạt động hỗ trợ tài chính cho người sử dụng lao động không được quá 06 tháng kể từ khi bắt đầu hỗ trợ. Trường hợp thời gian đào tạo, bồi dưỡng, bồi dưỡng chuyên môn để giữ chân người lao động làm việc trên 06 tháng thì người sử dụng lao động phải đóng chi phí cho các tháng kể từ tháng thứ 7.

3. Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Hiện nay, mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động có sự thay đổi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện, thời gian và mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề cho người lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook