Quy định về điều kiện hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 (Phần 2)

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Điều kiện để người lao động là quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương hưu

2.1. Thuộc các đối tượng quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ vào Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 02 nhóm quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và được hưởng lương hưu:

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

2.2. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động thuộc 02 nhóm đối tượng trên khi nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Nếu người lao động không thỏa mãn điều kiện này thì không thể xét đến các điều kiện sau để được hưởng chế độ hưu trí.

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc

2.3. Đủ tuổi nghỉ hưu

Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí làm công việc bình thường

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2013/QH13 ngày 20/11/2014, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí có thể nghỉ hưu sớm hơn so với người lao động thông thường.

Cụ thể, quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động thông thường được nghỉ hưu, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác.

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí làm công việc, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm), làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt

Trong trường hợp này, quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan được nghỉ hưu sớm hơn so với người lao động thông thường làm công việc, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm), làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt nếu thỏa mãn các điều kiện:

– Có tuổi thấp hơn 05 tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động thông thường làm công việc, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm), làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt

– Đã có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (theo Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Đối với trường hợp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Căn cứ vào Điểm c Khoản 2 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan chỉ cần người lao động đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (20 năm) và thuộc trường hợp bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì được nghỉ hưu và được hưởng lương hưu.

3. Quy định Trường hợp đặc biệt (người lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn)

Trong trường hợp này, theo Khoản 3 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động nữ có thể được hưởng lương hưu nếu thỏa mãn đủ điều kiện sau:

– Có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

– Đủ tuổi nghỉ hưu như các trường hợp thông thường

Như vậy, trong trường hợp này, người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm để hưởng lương hưu, vì người lao động là cán bộ, công chức cấp xã hoặc làm việc không chuyên trách trên địa bàn cấp xã. thời gian nghỉ thai sản cũng như thời gian làm việc có thể ít hơn so với các đối tượng khác do tần suất tuyển chọn, bầu cử, bổ nhiệm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook