Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động năm 2023 (Phần 1)

Quy định về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định năm 2023

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Điều kiện để người lao động thông thường bị suy giảm lao động được hưởng lương hưu sớm

1.1. Người lao động thông thường tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động: Bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo vụ mùa hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng (hiện nay theo quy định của Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 không còn hợp đồng theo thời vụ mà chỉ còn hợp đồng lao động xác định thời hạn)

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

– Cán bộ, công chức, viên chức

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng lương

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Đây đều là những chủ thể làm việc và hưởng lương theo công việc họ làm, hoạt động công việc và quan hệ lao động giữa các chủ thể này với người sử dụng lao động do pháp luật về lao động, công chức, viên chức quy định, công chức, pháp luật cho phép người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nên cũng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và khi tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội tương ứng, bao gồm cả việc hưởng lương hưu.

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1.2. Quy định các điều kiện để người lao động thông thường bị suy giảm khả năng lao động được hưởng lương hưu

Căn cứ vào Khoản b Điều 139 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, sửa đổi Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2015, người lao động bị suy giảm khả năng lao động có thể được nghỉ sớm hơn và hưởng mức lương thấp hơn người lao động nghỉ đúng tuổi nghỉ hưu (và thỏa mãn các điều kiện hưởng lương hưu). Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động của người lao động thông thường như sau:

Đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động thông thường phải đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mới được hưởng lương hưu (tức tối thiểu 20 năm), nếu người lao động không đạt được điều kiện này, tất cả các điều kiện sau không được xét.

Thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định chung tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 (60 tuổi 03 tháng đối với người lao động nam, 55 tuổi 04 tháng đối với người lao động nữ vào năm 2021.

Từ năm 2022 mỗi năm tăng 03 tháng đối với người lao động nam, 04 tháng với người lao động nữ để đến năm 2028 trở đi người lao động nam có tuổi nghỉ hưu là 62 tuổi, từ năm 2035 người lao động nữ có tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi) khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

Trong trường hợp này, người lao động không cần thỏa mãn điều kiện về thời gian làm việc mà chỉ cần thỏa mãn điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu.

(ii) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

(iii) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành (Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook