Quy định về điều kiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Quy định về điều kiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quy định về điều kiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Khác với các trường hợp khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trường hợp hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cần có điều kiện từ phía NSDLĐ chứ không phải từ phía người lao động. Theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ, người sử dụng lao động phải đáp ứng đủ 03 điều kiện sau đây thì mới được hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

1. Người sử dụng lao động có thời gian liên tục đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện từ đủ 12 tháng trở lên cho đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động với mức bằng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người lao động. Để được hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động phải bảo đảm đã mua bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. và rèn luyện sức khỏe.

Ví dụ: Người sử dụng lao động yêu cầu chi trả chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 300 người lao động trong tháng 12 năm 2021 thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 300 người lao động này chậm nhất từ ​​tháng 12 năm 2020.

Quy định về điều kiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

2. Thuê tổ chức huấn luyện có đủ điều kiện theo quy định hoặc tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện lần đầu hoặc huấn luyện định kỳ theo đúng quy định pháp luật hiện hành

Trường hợp người sử dụng lao động thuê tổ chức huấn luyện

Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện để hoạt động tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó, theo Điều 11 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định:

Tổ chức huấn luyện được phân loại hạng A, hạng B, hạng C theo đặc điểm, tính chất, mức độ phức tạp của đối tượng huấn luyện (Hạng A cho lao động phổ thông và học viên an toàn, vệ sinh viên; hạng A). b

đối với người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực tiếp phụ trách, phụ trách khối sản xuất kinh doanh, kỹ thuật, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương, phó trưởng phòng phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, lao động phổ thông, nhân viên y tế, an toàn và vệ sinh;

Đối với loại C là tất cả các nhóm người lao động đang sử dụng lao động đều được tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ). Mỗi hạng có tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động khác nhau. Ví dụ:

(i) Tổ chức huấn luyện hạng A phải đáp ứng đủ điều kiện:

– Có hoặc có hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên

– Có ít nhất 02 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật, nội dung nghiệp vụ và 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động

– Có tài liệu huấn luyện phù hợp và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện

– Máy, thiết bị, nhà xưởng, nơi huấn luyện đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

(ii) Tổ chức huấn luyện hạng B phải đáp ứng đủ điều kiện:

– Có hoặc có hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên

– Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện

– Có ít nhất 04 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện, 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động

– Có tài liệu huấn luyện phù hợp và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện

(iii) Tổ chức huấn luyện hạng B phải đáp ứng đủ điều kiện:

– Có hoặc có hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên

– Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện. Máy, thiết bị, vật tư, hóa chất, nơi huấn luyện thực hành phải bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; khu huấn luyện thực hành bảo đảm diện tích ít nhất 300 m2;

– Có ít nhất 04 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện, 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động

– Có tài liệu huấn luyện phù hợp và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện

Trường hợp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động đối với đối tượng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lần đầu hoặc định kỳ

Người sử dụng lao động phải đảm bảo điều kiện về người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Tức, người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình huấn luyện phải có đủ điều kiện theo lĩnh vực huấn luyện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ. Ví dụ:

Người huấn luyện nội dung hệ thống pháp luật an toàn, vệ sinh lao động phải là người có trình độ đại học trở lên, ít nhất 03 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; hoặc là người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động.

Quy định về điều kiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

3. Thực hiện báo cáo định kỳ công tác an toàn, vệ sinh lao động, báo cáo tình hình tai nạn lao động của năm trước liền kề năm đề nghị cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định của pháp luật

Người sử dụng lao động phải báo cáo định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động và báo cáo tai nạn lao động hàng năm cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nếu người sử dụng lao động không thực hiện. không thực hiện được các nghĩa vụ cơ bản đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn, vệ sinh lao động thì không được hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Việc hoàn thành công tác đánh giá tình hình tai nạn lao động của năm trước cũng cho thấy người sử dụng lao động đã thực hiện công tác quản lý vấn đề an toàn vệ sinh lao động trong thời gian trước khi người lao động được huấn luyện.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook