Quy định về điều kiện để được nhận hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về điều kiện để được nhận hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quy định về điều kiện để được nhận hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Người được bảo hiểm có thể được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trong một số trường hợp nhất định. Vậy, người tham gia bảo hiểm xã hội phải đáp ứng những điều kiện gì để được hưởng trợ cấp xã hội của nhà nước?

1. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chỉ những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới được đóng bảo hiểm xã hội nhà nước, vì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ phần trăm được quy định bởi pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong khi nếu không có trợ cấp xã hội của nhà nước thì người tham gia bảo hiểm xã hội phải tự mình đóng toàn bộ bảo hiểm xã hội. Đây được coi là nhược điểm mà người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không gặp phải.

Quy định về điều kiện để được nhận hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

2. Thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có 03 đối tượng được nhận hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

a. Thuộc hộ nghèo

Căn cứ vào Điều 2 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, hộ nghèo là hộ đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

(i) Khu vực nông thôn

Năm 2016 – 2020:

– Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 700.000 Đồng

– Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Năm 2021 – 2025:

Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 1.500.000 Đồng trở xuống, thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

(ii) Khu vực thành thị

Năm 2016 – 2020:

– Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 900.000 Đồng trở lên

– Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên

Năm 2021 – 2025:

Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 2.000.000 Đồng trở xuống, thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên

b. Thuộc hộ cận nghèo

Căn cứ vào Điều 2 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, hộ cận nghèo là hộ đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

(i) Khu vực nông thôn

Năm 2016 – 2020:

– Thu nhập bình quân đầu người/tháng: trên 700.000 Đồng đến 1.000.000 Đồng

– Có thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lương mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

Năm 2021 – 2025:

Thu nhập bình quân đầu người/tháng là 1.500.000 Đồng trở xuống, thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

(ii) Khu vực thành thị

Năm 2016 – 2020:

– Thu nhập bình quân đầu người/tháng: trên 900.000 Đồng đến 1.300.000 Đồng

– Có thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lương mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

Năm 2021 – 2025:

Thu nhập bình quân đầu người/tháng là 2.000.000 Đồng trở xuống, thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

c. Đối tượng khác

Không thuộc hai đối tượng thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Quy định về điều kiện để được nhận hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

3. Quy định thời điểm bắt đầu hỗ trợ

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 12 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

– Thời điểm bắt đầu thực hiện hỗ trợ nhà nước đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/01/2018. Không hỗ trợ đóng cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trước ngày 01/01/2018, trừ trường hợp đóng một lần cho nhiều năm còn thiếu

– Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo các phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng hoặc một lần trong nhiều năm sau đó, kể cả thời gian sau đóng thì không được hỗ trợ đóng. đến thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện để được nhận hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của Nhà nước khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook