Quy định về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

Quy định về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán
Một công ty chứng khoán là một thực thể kinh tế có sự công nhận pháp lý và được thành lập theo cách thức quy định của pháp luật. Mục tiêu chính của nó là xử lý chứng khoán trong năng lực kinh doanh và chuyên nghiệp. Do đó, câu hỏi đặt ra: điều kiện tiên quyết để có được giấy phép thành lập và vận hành giao dịch chứng khoán trong một công ty chứng khoán là gì?

Theo quy định tại Điều 74 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các điều kiện cấp giấy phép thành lập và tham gia kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán bao gồm:

1. Điều kiện về vốn

Điều kiện về vốn bao gồm: việc góp vốn điều lệ vào công ty chứng khoán phải bằng Đồng Việt Nam; vốn điều lệ tối thiểu cho từng nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

2. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn

Các điều kiện liên quan đến cổ đông và người đóng góp vốn bao gồm:

– Cổ đông và người góp vốn phải là cá nhân không phải chịu hoàn cảnh ngăn cản họ thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Tổ chức có cổ đông và người góp vốn tham gia liên doanh phải được công nhận pháp lý và hoạt động hợp pháp. Hơn nữa, họ phải tham gia vào các hoạt động kinh doanh có lãi trong hai năm liên tiếp trước năm nộp đơn xin cấp phép. Ngoài ra, báo cáo tài chính gần đây nhất phải được kiểm toán và nhận được ý kiến không đủ tiêu chuẩn.

– Cổ đông và người đóng góp vốn sở hữu từ 10% trở lên số vốn ủy quyền của một công ty chứng khoán, cũng như các cá nhân liên quan đến họ, không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ của một công ty chứng khoán khác.

– Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông, người góp vốn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 77 của Luật nói trên.

Quy định về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

3. Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn

Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn bao gồm:

– Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này. Cụ thể:

Khoản 2 Điều 77 Luật chứng khoán 2019 quy định:

“Điều 77. Tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp;

b) Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

c) Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.”

– Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.

Quy định về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

4. Điều kiện về cơ sở vật chất

Điều kiện về cơ sở vật chất bao gồm:

– Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;

– Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.

5. Quy định điều kiện về nhân sự

Điều kiện về nhân sự bao gồm:

Các điều kiện liên quan đến cơ cấu cổ đông và người đóng góp vốn bao gồm những điều sau đây:

– Tổ chức phải có tối thiểu hai cổ đông sáng lập và người đóng góp vốn. Trường hợp công ty chứng khoán có hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, tổ chức nước ngoài tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật.

Hơn nữa, cơ cấu phải bao gồm một Tổng Giám đốc (Giám đốc), tối thiểu ba nhân viên, mỗi người có chứng chỉ thực hành chứng khoán phù hợp cho các hoạt động giao dịch chứng khoán được đề xuất và ít nhất một nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng Giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Không được chịu trách nhiệm hình sự, hiện đang thụ án tù, cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật (1).

– Phải có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc trong bộ phận chuyên môn của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc trong bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư của các doanh nghiệp khác (2).

– Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;

– Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ (3).

Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại (1), (2) và (3) và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách.

Ngoài các điều kiện trên thì cần phải đáp ứng điều kiện là dự thảo Điều lệ phù hợp với điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được trái với quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp (khoản 1 Điều 80 của Luật này).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook