Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính
Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 97 Luật chứng khoán 2019 quy định như sau:

“Điều 97. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các loại sau đây:

a) Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;

b) Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;

c) Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.”

Như vậy, chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính là một trong các chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Để được cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính thì cá nhân phải đáp ứng được các điều kiện chung và điều kiện về thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính.

1. Điều kiện chung

Theo Khoản 2 Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được cấp cho cá nhân như sau:

“Điều 213. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được cấp cho cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có các chứng chỉ chuyên môn bao gồm: chứng chỉ tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán, chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp hoặc chứng chỉ tương đương.”

Cụ thể, các điều kiện sau phải được bao gồm:

– Cá nhân phải có đủ năng lực hành xử dân sự và không được truy tố hình sự hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật.

– Cá nhân phải có bằng đại học trở lên.

– Cá nhân phải có trình độ chuyên môn về chứng khoán.

– Cá nhân phải vượt qua kỳ thi kiểm toán để cấp Giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán, cụ thể theo loại chứng chỉ mà họ đang nộp đơn. Cá nhân nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc đã hành nghề chứng khoán hợp pháp tại nước khác cũng phải vượt qua kỳ thi pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.

– Cá nhân phải có chứng chỉ chuyên môn như giấy chứng nhận tư vấn tài chính và đảm bảo phát hành chứng khoán, giấy chứng nhận phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp hoặc bằng cấp tương đương.

Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

2. Quy định điều kiện về thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 197/2015/TT-BTC, điều kiện kiểm tra cấp Giấy chứng nhận hành nghề phân tích tài chính như sau:

– Cá nhân tham gia kiểm tra kiểm toán để lấy chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính phải có đủ chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, đã hoàn thành các khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc có bằng cấp miễn lấy chứng chỉ chuyên môn chứng khoán, tùy thuộc vào loại chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính mà họ tìm kiếm. Các cá nhân này phải đăng ký thi theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

– Cá nhân nước ngoài có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính pháp lý ở nước ngoài hoặc giấy tờ tương đương chứng minh được phép hành nghề chứng khoán pháp lý ở nước ngoài, hoặc có chứng chỉ chuyên môn trong thị trường chứng khoán thì chỉ cần làm quen với pháp luật chứng khoán Việt Nam.

– Người tham gia kỳ thi phải nộp đơn đăng ký và nộp lệ phí thi theo quy định.

Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

Mẫu đơn cho kỳ thi:

+ Giấy đề xuất theo Mẫu số 85 Phụ lục ban hành theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

+ Bản sao thông tin cá nhân của người nộp đơn theo Mẫu số 67 Phụ lục ban hành theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Bản sao này phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận được đơn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Phiếu hồ sơ tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng trước ngày nhận được đơn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

+ Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề phân tích tài chính hợp pháp ở nước ngoài; các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các chứng chỉ tương đương;

+ Hai (02) ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán không được hoàn lại, kể cả trường hợp không được cấp chứng chỉ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính và thông báo nộp lệ phí cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, người được cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính không nộp lệ phí, không thực hiện nhận chứng chỉ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định hủy bỏ chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính đã cấp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook