Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán năm 2023

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán
Môi giới chứng khoán là một trong các nghiệp vụ của công ty chứng khoán. Cụ thể theo Khoản 29 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (sau đây gọi là Luật chứng khoán 2019) quy định về khái niệm môi giới chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.”

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 97 Luật chứng khoán 2019 quy định như sau:

“Điều 97. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các loại sau đây:

a) Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;

b) Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;

c) Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.”

Như vậy, chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán là một trong các chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán thì cá nhân phải đáp ứng được các điều kiện chung và điều kiện về thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

1. Điều kiện chung

Theo quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật Chứng khoán năm 2019, điều kiện tiên quyết chung để có được chứng chỉ hành nghề chứng khoán như sau:

– Có đủ năng lực hành xử dân sự; không bị truy tố hình sự hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

– Có bằng đại học trở lên;

– Có trình độ chuyên môn về chứng khoán;

– Đáp ứng việc kiểm tra kiểm toán để cấp Giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán dựa trên loại chứng chỉ cụ thể được tìm kiếm. Cá nhân nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc người đã hành nghề hợp pháp chứng khoán ở nước ngoài phải hoàn thành thành công việc kiểm tra pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

2. Quy định thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 197/2015/TT-BTC, các yêu cầu tham gia kiểm tra kiểm toán cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán như sau:

– Người tham gia kiểm tra kiểm toán được cấp Giấy chứng nhận hành nghề môi giới chứng khoán phải có đủ chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, đã hoàn thành các khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc có văn bằng miễn yêu cầu chứng chỉ nghề nghiệp chứng khoán dựa trên loại chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán cụ thể theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

– Cá nhân nước ngoài có giấy chứng nhận hành nghề hợp pháp môi giới chứng khoán ở nước ngoài hoặc giấy tờ tương đương chứng minh được ủy quyền làm môi giới chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài, hoặc có chứng chỉ chuyên môn trong thị trường chứng khoán, chỉ cần làm quen với pháp luật chứng khoán Việt Nam.

– Người tham gia thi phân hạch phải nộp đơn đăng ký thi phân hạch theo quy định và nộp đầy đủ lệ phí kiểm tra theo quy định.

Đơn đăng ký thử nghiệm giết người:

+ Giấy đề xuất theo Mẫu số 85 Phụ lục ban hành theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

+ Bản sao thông tin cá nhân của người nộp đơn theo Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đơn;

+ Giấy chứng nhận hồ sơ tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận hồ sơ;

+ Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

+ Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề môi giới chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài; các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các chứng chỉ tương đương;

+ Hai (02) ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán không được hoàn lại, kể cả trường hợp không được cấp chứng chỉ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ toàn diện và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định cấp Giấy chứng nhận hành nghề môi giới chứng khoán và thông báo cho người nộp đơn về việc nộp lệ phí cần thiết. Trong trường hợp từ chối, Ủy ban sẽ cung cấp một phản hồi bằng văn bản mô tả các căn cứ để từ chối.

Trường hợp người có Giấy chứng nhận hành nghề môi giới chứng khoán không nộp lệ phí và không nhận được giấy chứng nhận trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nộp lệ phí thì Ủy ban ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hành nghề môi giới chứng khoán đã ban hành trước đó.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook