Quy định về đầu tư chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh năm 2023

Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính với người chưa thành niên

Quy định về đầu tư chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh

Quy định về đầu tư chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh

Quy định về đầu tư chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh

Theo các quy định được quy định trong phạm vi pháp luật chứng khoán, việc thực hiện quyền tự chủ đầu tư vào chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh thuộc phạm vi quyền hạn của cả tổ chức và cá nhân.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong quá trình tham gia vào các nỗ lực đầu tư như vậy, các tổ chức và cá nhân nói trên có trách nhiệm kiêng tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm nào có thể vi phạm các quy định được quy định trong luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quy định về đầu tư chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh

Căn cứ vào nguyên lý nêu tại Điều 16 Nghị định 158/2020/NĐ-CP là khung pháp lý quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân đã đầu tư chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán,

điều kiện tiên quyết đối với các đơn vị này, trừ trường hợp bị cơ quan có thẩm quyền đặc biệt cấm do tham gia vào các hoạt động vượt quá giới hạn hoạt động của thị trường chứng khoán, chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn, xem xét một loạt các yếu tố cụ thể liên quan đến hoạt động đầu tư của họ trong lĩnh vực cụ thể này.

Ví dụ, trước khi một công ty chứng khoán có thể bắt tay vào đầu tư vào chứng khoán phái sinh, điều cần thiết là công ty đó phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm trao quyền tham gia vào hành động tự bán chứng khoán phái sinh.

Tương tự, một công ty quản lý quỹ chỉ được phép đầu tư vào chứng khoán phái sinh với mục đích rõ ràng là bảo hiểm rủi ro danh mục đầu tư chứng khoán được nắm giữ so với vốn ủy thác có được từ hoạt động quản lý danh mục đầu tư của họ.

Hơn nữa, công ty quản lý quỹ được giới hạn đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro theo quy định của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán liên quan đến vốn của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Cần lưu ý rằng công ty quản lý quỹ bị cấm rõ ràng đầu tư vào chứng khoán phái sinh bằng cách sử dụng vốn của chính mình, vốn vay hoặc bất kỳ quỹ nào có được hợp pháp khác.

Quy định về đầu tư chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh

Hơn nữa, tổ chức tín dụng và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài chỉ được phép đầu tư vào chứng khoán phái sinh sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Tương ứng, doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được độc quyền đầu tư vào chứng khoán phái sinh theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh bảo hiểm.

Cuối cùng, các tập đoàn kinh tế nhà nước, tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước chỉ được phép đầu tư vào chứng khoán phái sinh khi đã nhận được sự cho phép cần thiết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ đầy đủ pháp luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

Trong suốt quá trình đầu tư vào chứng khoán phái sinh và tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh, tổ chức, cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm về các rủi ro liên quan đến các cam kết đó. Điều quan trọng là họ phải tuân thủ các quy định pháp lý chi phối các hoạt động này và hạn chế thực hiện bất kỳ hành vi nào đã bị cấm rõ ràng bởi luật pháp liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Việc đầu tư, giao dịch chứng khoán phái sinh niêm yết thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Đối với các chứng khoán phái sinh không niêm yết, trước và sau khi giao kết, thực hiện hợp đồng, nhà đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Việc giao dịch, bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh không niêm yết thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về đầu tư chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook