Quy định về đào tạo đối với người học tại các cơ sở giáo dục theo chế độ cử tuyển năm 2023

Các loại chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

Quy định về đào tạo đối với người học tại các cơ sở giáo dục theo chế độ cử tuyển

Quy định về đào tạo đối với người học tại các cơ sở giáo dục theo chế độ cử tuyển

Khái quát về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Căn cứ vào Nghị định số 141/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì cử tuyển là việc tuyển sinh qua phương thức xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp đối với người học là người dân tộc thiểu số rất ít người; người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì dân tộc thiểu số rất ít người và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được xác định.

Ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nơi có số lượng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số rất ít thì các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội còn chiếm tỷ lệ cao hơn chưa đáp ứng quy định.

Luật Giáo dục năm 2019 quy định về chế độ cử tuyển như sau:

Điều 87. Chế độ cử tuyển

Nhà nước thực hiện tuyển sinh vào trung cấp, cao đẳng, đại học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; có chính sách tạo nguồn cử tuyển, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng này vào học trường phổ thông dân tộc nội trú và tăng thời gian học dự bị đại học.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào nhu cầu của địa phương đề xuất, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển; cử người đi học theo tiêu chuẩn, chỉ tiêu được duyệt; xét tuyển và bố trí việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm hỗ trợ cho người học theo chế độ cử tuyển để bảo đảm chất lượng đầu ra.

Người học theo chế độ cử tuyển có trách nhiệm trở về làm việc tại địa phương nơi cử đi học; được xét tuyển và bố trí việc làm.

Chính phủ quy định chi tiết tiêu chuẩn và đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển; việc tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển và việc tuyển dụng người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp.”

Quy định về đào tạo đối với người học tại các cơ sở giáo dục theo chế độ cử tuyển

Quy định về đào tạo đối với người học tại cơ sở giáo dục theo chế độ cử tuyển

Căn cứ vào Điều 9 của Nghị định số 141/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về đào tạo cử tuyển như sau:

1. Đào tạo dự bị đại học, cao đẳng đối với người học cử tuyển

– Đối tượng phải qua đào tạo dự bị:

Đối tượng được tuyển cử vào trường đại học, cao đẳng là học sinh phổ thông phải học dự bị đại học hoặc dự bị đại học để đủ điều kiện đào tạo dự bị đại học.

– Đối tượng không qua đào tạo dự bị: Người trúng tuyển vào đại học, cao đẳng tại năm xét đi học cử tuyển không phải học dự bị mà được chuyển ngay vào đào tạo đại học, cao đẳng;

– Tổ chức đào tạo dự bị:

Việc tổ chức đào tạo dự bị và thi tuyển sinh cao đẳng, đại học thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau khi hoàn thành các năm dự bị, người học sẽ được cấp giấy phép cư trú với thời hạn tối đa là một năm, trừ khi họ đủ điều kiện để theo học tại một trường đại học hoặc cao đẳng công nghệ.

Trong năm học, sinh viên được hưởng các quyền và nghĩa vụ như năm thứ nhất. Sau một năm học, nếu học sinh chưa đạt yêu cầu tuyển sinh của trường đại học hoặc cao đẳng công nghệ, trường dự bị đại học sẽ bàn giao hồ sơ cho bộ phận cử đi. Cơ quan cử đi học sẽ xem xét chuyển những trường hợp này sang đào tạo trình độ trung cấp hoặc bàn giao hồ sơ cho chính quyền địa phương và gửi thông báo cho gia đình người học.

Quy định về đào tạo đối với người học tại các cơ sở giáo dục theo chế độ cử tuyển

2. Đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp đối với người học cử tuyển

– Người học theo chế độ cử tuyển được đào tạo trong hệ thống giáo dục chính quy và bố trí học chung với sinh viên của cơ sở giáo dục theo ngành đào tạo.

– Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo trình độ đại học được thực hiện theo quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian tối đa hoàn thành được cộng thêm 02 năm học (04 học kỳ) số với thời gian thiết kế cho chương trình.

– Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện theo quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời gian tối đa hoàn thành được cộng thêm 01 năm học (02 học kỳ) số với thời gian thiết kế cho chương trình.

– Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo trình độ trung cấp được thực hiện theo quy định thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời gian tối đa hoàn thành được cộng thêm 1/2 năm học (01 học kỳ) số với thời gian thiết kế cho chương trình.

– Người học hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian tối đa đã nêu trên được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo chế độ cử tuyển; ngoài thời gian tối đa quy định, người học cử tuyển phải tự túc học tập, không được xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

– Việc tổ chức đào tạo, xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng được thực hiện theo trình độ đào tạo tương ứng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về đào tạo đối với người học tại các cơ sở giáo dục theo chế độ cử tuyển

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook