Quy định về đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh năm 2023

Người tập sự hành nghề công chứng thay đổi nơi cư trú sang tỉnh khác có được thay đổi nơi tập sự không?

Quy định về đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh

Quy định về đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh
Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP quy định về khái niệm thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh (sau đây gọi tắt là thành viên giao dịch đặc biệt) là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận trở thành thành viên giao dịch đặc biệt để giao dịch chứng khoán phái sinh trên trái phiếu Chính phủ.”

Theo quy định của pháp luật thì Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trở thành thành viên giao dịch đặc biệt khi được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận.

1. Điều kiện đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 158/2020/NĐ-CP, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ phải đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt trên Sở giao dịch chứng khoán khi đáp ứng các điều kiện quy định.

Các điều kiện này bao gồm được công nhận là thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường trái phiếu Chính phủ của Sở giao dịch chứng khoán, được Ngân hàng Nhà nước ủy quyền đầu tư vào chứng khoán phái sinh.

Có thỏa thuận ủy thác bù trừ và thanh toán với thành viên bù trừ chung trong trường hợp đăng ký là thành viên không bù trừ, đáp ứng các yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán liên quan đến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình chuyên môn trong giao dịch chứng khoán phái sinh

không tham gia vào bất kỳ hợp nhất, sáp nhập, sáp nhập, giải thể, hoặc chịu sự kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động hoặc đình chỉ các hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Quy định về đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh

2. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt

Khoản 2 Điều 23 Nghị định 158/2020/NĐ-CP phác thảo các hồ sơ đăng ký cần thiết phải nộp bởi các thành viên thương mại đặc biệt.

Các hồ sơ này bao gồm việc đăng ký thành viên tham gia giao dịch đặc biệt trên thị trường phái sinh, phải tuân thủ Mẫu số 06 của Phụ lục ban hành theo Nghị định nói trên.

Ngoài ra, phải có văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đầu tư vào chứng khoán phái sinh, cùng với tuyên bố liên quan đến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình kinh doanh phù hợp với hướng dẫn của Sở giao dịch chứng khoán.

Trong trường hợp đăng ký làm thành viên không thanh toán bù trừ, hợp đồng ủy thác bù trừ và thỏa thuận thanh toán với thành viên bù trừ chung cũng phải được cung cấp.

Điều quan trọng cần lưu ý là hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt bao gồm một bộ ban đầu duy nhất. Nếu bất kỳ tài liệu nào trong bộ này là bản sao, chúng phải là bản sao chính xác của bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Hồ sơ đầy đủ này sau đó sẽ được gửi trực tiếp đến Sở giao dịch chứng khoán hoặc gửi qua thư.

Quy định về đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh

3. Quy định trình tự, thủ tục đăng ký thành viên giao địch đặc biệt

Khoản 4 khoản 5 và khoản 6 Điều 23 Nghị định 158/2020/NĐ-CP, trình tự, thủ tục đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt được quy định như sau:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt, Sở giao dịch chứng khoán sẽ thực hiện các bước cần thiết.

Nếu hồ sơ đã nộp được phát hiện là đầy đủ và hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán sẽ đưa ra yêu cầu bằng văn bản đến tổ chức chịu trách nhiệm đăng ký thành viên giao dịch, nêu rõ việc hoàn thành cơ sở vật chất, cài đặt hệ thống, kết nối phần mềm truyền dữ liệu giao dịch và tiến hành kiểm tra liên quan đến giao dịch và các hoạt động thực hiện khác.

Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ và được coi là hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán phải gửi văn bản yêu cầu tổ chức chịu trách nhiệm đăng ký thành viên giao dịch, thúc giục họ thực hiện các sửa đổi, bổ sung cụ thể khi cần thiết. Yêu cầu này được thực hiện với mục đích đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của quá trình đăng ký.

Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành công tác chuẩn bị giao dịch của các ngân hàng thương mại và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài, Sở giao dịch chứng khoán sẽ ban hành Quyết định phê duyệt tư cách thành viên giao dịch đặc biệt.

Ngoài ra, Sở giao dịch chứng khoán sẽ công bố thông tin liên quan đến thành viên mới được phê duyệt thông qua phương tiện phổ biến thông tin được chỉ định do Sở giao dịch chứng khoán thiết lập. Việc công bố thông tin này phục vụ để thông báo và cập nhật các bên liên quan về thành viên mới.

Có một số trường hợp nhất định trong đó sàn giao dịch chứng khoán sẽ từ chối phê duyệt tư cách thành viên giao dịch đặc biệt. Những trường hợp này bao gồm các trường hợp tổ chức đăng ký thành viên không đáp ứng các điều kiện cụ thể được nêu cho tư cách thành viên giao dịch đặc biệt.

Hơn nữa, nếu hồ sơ đăng ký thành viên được phát hiện có tài liệu giả mạo hoặc thông tin sai lệch, Sở giao dịch chứng khoán có quyền từ chối phê duyệt.

Cuối cùng, nếu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không hoàn thành thủ tục cần thiết để ban hành Quyết định phê duyệt tư cách thành viên giao dịch đặc biệt trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán gửi văn bản, thì việc phê duyệt có thể bị từ chối.

Trong trường hợp sàn giao dịch chứng khoán từ chối phê duyệt tư cách thành viên giao dịch đặc biệt, một tài liệu sẽ được gửi đến các ngân hàng thương mại và chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài đã đăng ký là thành viên.

Tài liệu này sẽ nêu rõ lý do từ chối và sẽ đi kèm với việc công bố thông tin thông qua các phương tiện phổ biến thông tin được chỉ định do Sở giao dịch chứng khoán thiết lập. Quá trình này đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình ra quyết định.

Việc đình chỉ hoạt động giao dịch liên quan đến một thành viên giao dịch đặc biệt, cũng như chấm dứt và hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch đặc biệt, là tất cả các thủ tục phải được thực hiện theo các quy định do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và các quy định do Sở giao dịch chứng khoán thiết lập.

Các thủ tục này được thiết kế để giải quyết bất kỳ vi phạm nào của các thành viên giao dịch đặc biệt và để duy trì tính toàn vẹn và công bằng của hệ thống giao dịch.

Các ngân hàng thương mại và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài chỉ có thể đủ điều kiện đăng ký lại làm thành viên giao dịch đặc biệt sau thời hạn hai năm kể từ ngày hủy bỏ tư cách thành viên tự nguyện hoặc ba năm kể từ ngày hủy bỏ tư cách thành viên bắt buộc.

Yêu cầu này đảm bảo rằng đã có đủ thời gian trôi qua trước khi đăng ký lại, cho phép đánh giá kỹ lưỡng về hành vi của ngân hàng và tuân thủ các quy định giao dịch.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook