Quy định về đặc điểm chứng khoán phái sinh năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về đặc điểm chứng khoán phái sinh

Quy định về đặc điểm chứng khoán phái sinh

Chứng khoán là một lĩnh vực đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư do tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể mà nó mang lại. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là lợi nhuận càng cao, rủi ro mà nhà đầu tư phải đối mặt càng lớn. Khi xem xét đầu tư vào chứng khoán, điều quan trọng là phải thừa nhận việc bao gồm chứng khoán phái sinh, được phân loại là chứng khoán.

1. Khái niệm chứng khoán phái sinh

Theo Khoản 9 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (sau đây gọi là luật chứng khoán 2019) quy định về khái niệm chứng khoán phái sinh như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.”

Do đó, tài sản cơ bản của chứng khoán phái sinh, sau đây gọi là tài sản cơ sở, là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc bất kỳ tài sản nào khác do Chính phủ quy định làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán phái sinh.

Do đó, chứng khoán phái sinh có thể được định nghĩa là các hợp đồng tài chính chi phối quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến hợp đồng. Trong bối cảnh này, giá giao dịch được xác định tại thời điểm hiện tại, trong khi việc thực hiện diễn ra vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Quy định về đặc điểm chứng khoán phái sinh

2. Đặc điểm của chứng khoán phái sinh

– Mối quan hệ giữa tài sản cơ sở và chứng khoán phái sinh. Mỗi chứng khoán phái sinh được – Mối liên hệ giữa tài sản cơ sở và chứng khoán phái sinh nằm ở chỗ mỗi chứng khoán phái sinh dựa trên ít nhất một tài sản cơ bản và giá trị của nó được liên kết với giá trị của phần cụ thể đó của tài sản.

– Chứng khoán phái sinh không trao quyền sở hữu tài sản cơ bản; thay vào đó, chúng đại diện cho các cam kết về quyền và nghĩa vụ sẽ phát sinh trong tương lai giữa các bên ký kết. Hơn nữa, loại bảo mật này cũng gắn liền với đòn bẩy tài chính. Do đó, chứng khoán phái sinh chủ yếu liên quan đến việc đầu tư vào sự biến động của giá trị tài sản hơn là đầu tư vào chính tài sản đó.

Giao dịch chứng khoán phái sinh ở giai đoạn ban đầu đòi hỏi vốn đầu tư tương đối thấp, thấp hơn đáng kể so với mức cần thiết để đầu tư vào thị trường tài sản cơ bản. Tuy nhiên, cùng với tiềm năng về lợi nhuận và vốn đầu tư, tiềm năng rủi ro cũng không đáng kể, vì dự báo của nhà đầu tư có thể lệch khỏi thực tế.

Quy định về đặc điểm chứng khoán phái sinh

3. Quy định phân loại chứng khoán phái sinh

Theo như khái niệm chứng khoán phái sinh thì chứng khoán phái sinh được chia thành hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn. Cụ thể:

a. Hợp đồng quyền chọn

Theo Khoản 11 Luật chứng khoán 2019 quy định về hợp đồng quyền chọn như sau:

Hợp đồng quyền chọn là một loại bảo đảm phái sinh cấp cho người mua quyền và áp đặt nghĩa vụ đối với người bán thực hiện một trong các giao dịch sau:

– Mua hoặc bán một số lượng tài sản cơ sở cụ thể với giá thực hiện được xác định tại một thời điểm trước đó hoặc vào một ngày cụ thể trong tương lai.

– Thanh toán chênh lệch giữa giá trị của tài sản cơ sở được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng và giá trị của tài sản cơ sở tại một thời điểm trước đó hoặc vào ngày tương lai được chỉ định.

b. Hợp đồng tương lai

Theo Khoản 12 Luật chứng khoán 2019 quy định về hợp đồng tương lai như sau:

Hợp đồng tương lai là loại chứng khoán phái sinh niêm yết, xác nhận cam kết giữa các bên để thực hiện một trong các giao dịch sau đây:

– Mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định vào ngày đã xác định trong tương lai;

– Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở vào ngày đã xác định trong tương lai.

c. Hợp đồng kỳ hạn

Theo Khoản 13 Luật chứng khoán 2019 quy định về hợp đồng kỳ hạn như sau:

“13. Hợp đồng kỳ hạn là loại chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận, xác nhận cam kết giữa các bên về việc mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định vào ngày đã xác định trong tương lai.”

Sản phẩm hợp đồng tương lai phổ biến nhất là: Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về đặc điểm chứng khoán phái sinh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook