Quy định về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
1. Khái niệm công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Khoản 36 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (sau đây gọi là Luật chứng khoán 2019 quy định về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.”

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư 99/2020/TT-BTC giải thích:

“3. Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.”

2. Đặc điểm của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

a. Công ty được thành lập và hoạt động theo sự cho phép của Uỷ ban chứng khoán

Đảm bảo công ty đảm nhiệm tốt chức năng của mình, tránh gây tổn hại không đáng có cho các nhà đầu tư chỉ vì không đủ năng lực kinh doanh.

Quy định về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

b. Quy định hoạt động chính của công ty quản lý quỹ là hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo sự ủy thác của các nhà đầu tư vào quỹ hoặc sử ủy thác của nhà đầu tư riêng lẻ.

Hoạt động quản lý quỹ đầu tư bao gồm một loạt các nhiệm vụ và trách nhiệm, bao gồm việc nắm giữ và giám sát tài sản của quỹ, tham gia trực tiếp vào các hoạt động đầu tư chứng khoán bằng cách sử dụng quỹ của quỹ và quản lý hiệu quả danh mục đầu tư tổng thể của quỹ.

Ngoài các nhiệm vụ liên quan đến quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ còn thực hiện các hoạt động quản lý danh mục đầu tư thay mặt cho các nhà đầu tư phi quỹ, hoạt động theo thỏa thuận ủy thác.

Dựa trên mô hình quản lý được sử dụng, các công ty quản lý quỹ có thể được phân loại thành hai loại riêng biệt: Công ty TNHH Quản lý Quỹ và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ. Công ty TNHH Quản lý Quỹ là một thực thể doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức một công ty trách nhiệm hữu hạn với một hoặc nhiều thành viên. Mô hình cụ thể này không có thẩm quyền phát hành cổ phiếu như một phương tiện huy động vốn.

Quy định về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Mặt khác, liên doanh quản lý quỹ được cấp quyền phát hành cổ phần để huy động vốn. Tuy nhiên, điều cần thiết đối với các tổ chức, cá nhân tìm cách thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải có giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cấp cho họ quyền thành lập và hoạt động với tư cách này.

Quy trình cấp phép này được thiết kế để đảm bảo thực hiện các tiêu chí nghiêm ngặt nhằm hạn chế hiệu quả rủi ro cho nhà đầu tư. Theo tiêu chí này, công ty quản lý quỹ phải có vốn điều lệ tối thiểu là 25 tỷ đồng.

Ngoài ra, cá nhân làm việc trong Hội đồng quản trị và nhân viên trực tiếp tham gia quản lý quỹ phải có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, cũng như có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Liên quan đến việc thành lập công ty quản lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài, các quy định cụ thể được đưa ra. Theo các quy định này, bên nước ngoài phải là một thực thể được công nhận hợp pháp tham gia vào các dịch vụ tài chính như chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn đầu tư hoặc các lĩnh vực tương tự.

Về mô hình của một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có một số khía cạnh chính cần xem xét. Thứ nhất, các công ty như vậy có thể được thành lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Ngoài ra, các công ty quản lý quỹ có thẩm quyền thành lập hoặc đóng cửa chi nhánh khi thấy cần thiết.

Tuy nhiên, những hành động này đòi hỏi sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tuân theo trình tự quy định và thủ tục pháp lý, bao gồm các cân nhắc như sự sẵn có của cơ sở vật chất và chuyên môn chuyên môn cần thiết. Hơn nữa, bất kỳ thay đổi cấu trúc nào đối với bộ máy của tổ chức cũng phải nhận được sự chấp thuận tương tự từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Luật bắt buộc yêu cầu các cơ quan quản lý quỹ ban hành các quy định liên quan đến các biện pháp kiểm soát nội bộ và thiết lập các tiêu chuẩn và hướng dẫn đạo đức cụ thể cho nhân viên của họ. Điều này đảm bảo rằng ít nhất có một cá nhân được chỉ định chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ, được trang bị các quyền hạn và trách nhiệm cần thiết để thực hiện hiệu quả vai trò của họ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook